AANBEVELINGEN
José Koster laat met haar enthousiasme, grote expertise en beeldende vertelkunst beroepskrachten het belang inzien van de ‘Ouderbegeleidende Positie’.
Zij sluit aan bij het perspectief van haar toehoorders en gebruikt sprekende voorbeelden. Beroepskrachten verkrijgen hierdoor nieuwe inzichten en worden uitgedaagd om te reflecteren op de eigen professionele attitude en het professioneel handelen.
drs. Marion Dral Coördinator Pedagoog Opvoedpunt Leeuwarden, GGD Fryslân.

José Koster is een bevlogen docente en trainer op het gebied van ouderschapstheorie en professioneel werken met ouders in diverse werksectoren. Met haar werkervaring in het basisonderwijs, haar managementervaring in de opvoedondersteuning, haar opleiding tot coach/begeleidingkundige en tot docente ouderbegeleiding is zij met haar expertise zeker aan te bevelen voor opleidingsinstituten en hulp- en dienstverleningsinstellingen. José is theoretisch sterk, maar ook altijd praktijkgericht. Voor bijscholing van bijvoorbeeld onderwijzers of jeugdhulpverleners weet zij het oudergericht werken zo te trainen dat het met kindgerichtheid wordt verweven.
Pieter Remmerswaal, supervisor ouderbegeleiding

Complimenten voor José! Ik vond de presentatie leuk en prettig hoe ze de theorie over het voetlicht bracht. Vooral veel voorbeelden om het levendig en praktisch te maken vond ik fijn.
Ik was al bekend met zowel Daniel Stern als de theorie van Alice v.d. Pas dus voor mij was het niet nieuw, maar altijd fijn om weer zo te horen. Het was fijn om de opfrissing te krijgen en me weer extra bewust te zijn van de kwetsbaarheid van ouders.
Kortom, het heeft me geholpen dit weer vast te houden en mee te nemen in het contact met ouders.
Psycholoog Opvoedpoli

Ik vond het een goede presentatie. Ik vond het prettig dat alles langsgelopen werd. (…….) Ik ben me meer bewust van de fases die ouders doormaken al naar het ouder worden toe.
L. Gezinscoach, opvoedpoli

De lessen van José Koster vonden wij beiden erg interessant en vooral leerzaam. Tijdens deze lessen zijn wij te weten gekomen dat het heel erg belangrijk is om de ouders overal bij te betrekken. Vaak zie je dat het kind centraal staat en dat daardoor de ouders soms vergeten worden. Wij vinden het erg prettig dat er nu gehamerd is op de ouders en daarbij het kindbelang niet uit het oog te verliezen. Wij denken dat wanneer je ouders erbij betrekt je veel meer kunt bereiken, omdat ouders hierdoor het gevoel kunnen krijgen dat je naast hen staat en niet tegenover hen. Dit willen wij vooral meenemen tijdens het werken met ouders.
Studenten Ellen en Josephine, Haagse Hogeschool: module ‘Werken met Ouders’

José maakt het beeldend met voorbeelden waardoor je de stof snapt. Er wordt op een interactieve manier lesgegeven en feedback is belangrijk. Ze staat voor alle vragen en aan- of opmerkingen open en neemt tijd voor een antwoord dat je verder helpt in het leren werken met ouders. In mijn werk heb ik er baat bij om stil te staan bij de ouder, om naast de ouder te gaan staan en samen te kijken wat het beste is voor hun kind.
Student Linda, Haagse Hogeschool: module ‘Werken met Ouders’

Ik heb Jose leren kennen als een inspirerende, resultaatgerichte teamleider met een ware passie voor opvoedingsondersteuning. Zij heeft haar zaken op orde en is daarnaast een buitengewoon prettige persoonlijkheid die goed in staat is om veranderingsprocessen binnen het team in gang te zetten.
Ellen Van Arenthals, Teamleider/Projectleider/Sociaal ondernemer

José is een zeer prettige professional om mee samen te werken. Doortastend, to the point, met verstand van zaken. Haar workshop op het NeSPCAN-congres over de Gemeentelijke Transities en de Aanpak van Kindermishandeling (19 november 2014) over Professioneel (samen)werken met ouders was over ingetekend. Het was zelfs de meest druk bezochte workshop van het congres, met groot enthousiasme gevolgd door de deelnemers. Echt een aanrader! Ik hoop dat we van deze José in de toekomst meer horen.
Peter van der Linden, EU project Multidisciplinaire Aanpak Kindermishandeling; PROMISE
Bestuursvoorzitter Netherlands Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect,
tevens bestuurslid International Society for the Preveniton of Child Abuse and Neglect

Als trainer gaat Jose grondig en professioneel te werk. Zij bereidt haar trainingen over de ouderschapstheorie secuur voor, neemt de tijd om met de acteur de casussen en theorie door te nemen. Als trainer weet zij meteen de verbinding met de groep te maken en hen op hun gemak te stellen. Met humor, ontroering en kwetsbaarheid weet zij de pijnpunten tijdens het trainen zichtbaar te maken en haar kennis over te dragen. Als Jose een training geeft, vliegt de tijd voorbij en verlaat iedereen vol energie en nieuwe vaardigheden het lokaal.
Jose Koster is een eerste klas trainer die haar vak verstaat!
Bente Jonker (Trainings)actrice, theatermaker, schrijfster, speechtrainer

Ik heb José leren kennen in een training Oudergericht werken.
Zij brengt op een gedreven en enthousiaste manier de ’ouderschapstheorie’ tot leven.
Doordat zij haar eigen praktijkervaring inbrengt en door zichzelf kwetsbaar op te stellen, wekt zij vertrouwen en zet ze aan tot nadenken én doen.
José is iemand die mij inspireert en motiveert te doen wat echt belangrijk is in het werk. Van haar positieve energie word ik blij!
Margret, Programma manager JES Rijnland

Tijdens de workshop op de Inspiratiedag - 2016 voor de Ouderteams van de Autismecafés heeft Jose Koster ons een mooi inkijkje gegeven in de psychologie van ouderschap en inspirerende woorden gesproken. José loodste ons door de (verkorte) ouderschapstheorie van Alice van der Pas en deed een bijzondere oefening in kleine groepjes met ons. Indrukwekkend om te zien hoe iedereen zich openstelt en kwetsbaar durft en mag zijn. Het leek wel een Autismecafé ;-)
Janneke van Bockel, directeur-bestuurder Stichting Ovaal

Zeer gedreven en gepassioneerd, oog voor detail zonder het grote geheel uit het oog te verliezen. Steeds op zoek naar verbetering en aansluiting bij de groep. Advies: kloon jezelf!!!
Ineke Ketelaar, Senior Docent/Projectleider Flexibilisering deeltijdonderwijs 

Wat ik erg waardevol vind van de training is tweeledig.
De trainer is ontzettend bekwaam. Zij creëert in de eerste minuut veiligheid door zich kwetsbaar op te stellen en voorbeelden te geven vanuit haar privé situatie, passend bij het onderwerp.
Ze is prettig om naar te luisteren, weet zeer goed aan te sluiten bij de groep, is up to date van alle informatie omtrent het onderwerp en heeft de training gevarieerd opgesteld waardoor het je blijft boeien.
Qua inhoud vond ik het erg waardevol omdat zij pakkende situatieschetsen weet te maken die herkenbaar zijn in het werk. Haar theoretische onderbouwingen zijn direct toepasbaar op eigen moeilijke casussen. Die brug is knap gemaakt. Het hielp mij enorm om te zien dat ik soms boven een ouder sta vanuit het onderdeel/ theorie “levensposities”. Daarbij vond ik het een eye opener om te kijken naar de intentie van een ouder die een bepaalde (vaak in de hulpverleners-ogen “dom”) actie onderneemt met betrekking tot het kind.
De waardevolle onderwerpen waar ik veel van heb geleerd. Dit kan ik goed gebruiken in het contact met cliënten en tijdens casuïstiekbespreking.
Ik zou de training zeker aanbevelen aan collega’s. Dit heb ik al gedaan.
Ik zou als tip zeker willen meegeven om na te denken of José Koster een vervolgtraining of een andere training zou kunnen geven aan het CJG.
Ruby, CJG Gezinscoach