ETHISCHE CODE
Om mijn handelen als professional blijvend ethisch te toetsen ben ik deelnemer van de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen. Ik onderschrijf de Ethische Code zoals opgesteld door de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen. Als je klachten hebt over mijn werk ga ik daarover graag met je in gesprek. Wanneer dit niet tot tevredenheid leidt dan kun je je tot deze Ethische Commissie wenden.