SAMENWERKINGSPARTNERS
Edith Raap Katie-Lee Weile Wim Goossens HS-Zuyd
Ik prijs mijzelf rijk met een aantal zeer kundige, inspirerende collega’s in het veld waarmee ik regelmatig, in verschillende vormen samen werk en samen leer. Voor sommige opdrachten is het passend een collega met een specifiek specialisme te betrekken in de uitvoering en in sommige situaties is het fijn om door te kunnen verwijzen naar professionals waarvan ik weet dat wij dezelfde visie hebben op kwaliteit .


Edith Raap (1960) studeerde af als ontwikkelingspsycholoog en heeft daarna in diverse functies gewerkt bij verschillende organisaties (Kinderopvang, Welzijn, (Bureau) Jeugdzorg, Provinciale steunorganisatie voor opvoedondersteuning en het Nederlands Jeugdinstituut). Haar interesse en expertise liggen op het terrein van opvoedondersteuning. Zij is geïnteresseerd in hoe kennis over ouderschap opvoedingsondersteuning kan versterken en hoe opvoedingsondersteuning beter aan kan sluiten bij ouders. Zij nam diverse initiatieven op het terrein van oudergericht werken. Haar kracht zit in verbinden en realiseren.
Sinds 2012 werkt zij bij de Hogeschool Utrecht, bij het centrum voor Social Work, afdeling ouderbegeleiding en geeft daar keuzemodules, minoren, basiscursussen en de Post HBO trainingen Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG), Oudergericht pedagogisch adviseren en in-company-trajecten. Naast haar activiteiten binnen Social Work houdt zij zich bezig met het begeleiden van moreel beraad bij professionals in de Jeugdzorg. Zij is gecertificeerd begeleider moreel beraad.
Edith is redactielid van het tijdschrift Ouderschapskennis en lid van het Samenwerkingsverband Ouderschap en Oudergericht werken.
www.ouderbegeleiding.hu.nl

Dr. Katie-Lee Weille
, PhD, ACSW behaalde in 1989 haar Masters in Clinical Social Work aan het Smith College in de Verenigde Staten. Ze werkte 10 jaar in de VS en aan de Tavistock Clinic in Londen met complex en getraumatiseerde gezinnen. Ze is gepromoveerd in de Psychologie aan de Universiteit van Londen.
Sinds 1999 is ze Adjunct Professor bij Webster University te Leiden en docent bij diverse opleidingen in Engeland en Nederland. Van 2009-2012 was ze Lector ouderschap & ouderbegeleiding aan de Hogeschool Leiden. Ze is redactielid van het tijdschrift Ouderschapskennis en heeft een eigen praktijk in Amsterdam voor advies, training & supervisie evenals individueel- en relatietherapie. Haar publicaties en overige informatie zijn op
weille.com te vinden.


Wim Goossens (1959)
functioneerde jaren lang als ouderbegeleider in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Momenteel is hij als expertdocent en projectleider verbonden aan de Hogeschool Zuyd, Faculteit Sociale Studies, opleiding Social Work te Sittard. Aldaar heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en uitvoering van een minor; keuzemodules; een Post-HBO leergang; Post-Hbo Basismodules en Incompany-trainingen over het werken met ouders en het communiceren met ouders in bijvoorbeeld het Basisonderwijs en Residentiële instellingen. Ook verzorgt hij regelmatig inleidingen, trainingen en workshops tijdens studiedagen of symposia.
Daarnaast ontwerpt hij als freelancer opleidingsprogramma’s, trainingen en workshops op het gebied van groepswerk en groepsdynamica voor diverse landelijke koepelorganisaties en landelijke opleidingen.

Regelmatig verzorg ik trainingen

Trainingen kunnen, wanneer wenselijk, worden afge-
sloten met een Hogeschool-certificaat of Bewijs van deelname. Wanneer daar behoefte aan is kan ik een training aanbieden onder de vleugel van Hogeschool Zuyd. In overleg met deze Hogeschool wordt dan besloten aan welke eisen een deelnemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor dit certificaat. Te denken valt aan voorbereidings- en/of leesopdrachten en een aanwezigheidsplicht.
HOME