WIE ZIJN DE KLANTEN VAN JOSÉ KOSTER?
Mijn klanten zijn (teams) beroepskrachten die willen werken in verbinding met ouders.Dit zijn de beroepskrachten waarmee ik werk

Ik werk met beroepskrachten die primair of secundair met ouders werken. Beroepskrachten in onderwijs, zorg en welzijn die vanuit een enorme betrokkenheid en vaak ook idealisme bij willen dragen aan een veilige, liefdevolle opvoeding voor kinderen. Zij willen daarin echt iets betekenen voor kinderen en hun ouders en hebben heel bewust voor hun vak gekozen.

Mijn klanten zijn professioneel en kundig. Specialist op hun vakgebied. Een goede samenwerking met ouders zien zij als voorwaarde voor het bereiken van hun doelen. Zij willen goede ontspannen gesprekken voeren met ouders waarin ook moeilijke dingen besproken kunnen worden zonder de verbinding te verliezen.

Dit is waar mijn klanten tegenaan lopen:
• Mijn klanten hebben vaak het gevoel dat zij in gesprekken met ouders tegenover - in plaats van naast elkaar komen te staan, al doen zij nog zo hun best de ouder gerust te stellen.

• Zij zien soms op tegen gesprekken met ouders en begrijpen niet waarom ouders soms zo onbegrijpelijk kunnen reageren, niet mee willen werken, geen interesse tonen in hun kind, dwingend, boos of soms zelfs agressief zijn.

• Zij ervaren dat sommige oudercontacten veel negativiteit opleveren wat ten koste gaan van de vitaliteit en het werkplezier.

• Mijn klanten ervaren dat empathie en communicatie-vaardigheden niet voldoende zijn om de verbinding te (her)vinden met ouders die weerstand oproepen.

• Zij ervaren dat zij soms verstrikt raken in de dynamiek van alle partijen die aan hen trekken: het kind, de organisatie, de maatschappij, de ouder en niet in de laatste plaats zijzelf (hun grenzen, hun intenties, hun emoties…...).

Herkent u zich in bovenstaande omschrijving?

Het kan ook anders. Graag help ik u en uw team de samenwerkingsrelaties met ouders te verbeteren waardoor u zich beter toegerust zult voelen om de verbinding met de ouder niet te verliezen.
Ik bied een theoretisch kader over ouderschap van onder andere Alice van der Pas en Daniël Stern omdat ik geloof dat je eerst moet begrijpen met wíe je werkt voordat je aan kunt sluiten. Kennis over de psychologie van ouderschap en inzicht in de dynamiek tussen u en de ouder helpen u en uw team steeds opnieuw de ‘Ouderbegeleidende Positie’ in te nemen waardoor de samenwerking verbetert en u vitaal en gezond kunt blijven in uw werk. Mijn aanbod is altijd maatwerk.
Klik hier voor
meer informatie over mijn aanbod.