WERKEN MET OUDERS
Emoties De Ouderbegeleidende Positie Sociale perspectieven
DE OUDERBEGELEIDENDE POSITIE

Beroepskrachten die hun samenwerking met ouders in lastige situaties effectiever, beter en bewuster willen vormgeven, is een verdiepte kennis van ouderschap van grote waarde. Wat maakt ouderschap zo kwetsbaar? Hoe komt het dat bijna alle ouders kampen met gevoelens van schuld en schaamte, zelfs als alles goed lijkt te gaan? Waarom spreken ouders dit niet gewoon uit maar worden ze boos of onbereikbaar?
De ‘Ouder begeleidende positie’ helpt beroepskrachten om een goede positieve samenwerking met ‘lastige’ ouders op te kunnen bouwen en geeft houvast in situaties waarbij de spanning oploopt. Zij weten hierdoor hoe zij vanuit een theoretisch kader over ouderschap kunnen aansluiten bij de kwetsbaarheid van de ouder en zij zijn in staat ook door de bril (vanuit de context) van de ouder naar een lastige situatie te kijken, zonder dat zij het gevoel hebben het belang van het kind uit het oog te verliezen. Dit levert op dat een ouder zich gezien voelt èn bovendien ook weer ruimte zal ervaren om zelf weer het kind èn de beroepskracht te kunnen ‘zien’ .
De beroepskracht zal merken dat hij in plaats van tegenover weer naast de ouder komt te staan en in samenwerking met de ouder kan bepalen wat in deze situatie het beste is voor het kind.
home