WERKEN MET OUDERS
Emoties De Ouderbegeleidende Positie Sociale perspectieven

Een gezonde, evenwichtige opvoeding biedt kinderen ontwikkelings-kansen en geluk. Ouders spelen hierin een grote rol, maar met hen ook vele beroepskrachten die zich bezig houden met onderwijs, welzijn en de gezondheid van kinderen. Daar hebben wij allemaal belang bij: de kinderen van nu zijn immers de burgers van de toekomst!
Een goede samenwerking tussen ouders en beroepskrachten is dus van grote waarde!
Lees verder...