Over Mij - Jose Koster

Wie ben ik?

Zoektocht

Ik heb gezocht, gevonden en verloren.
En weer opnieuw gezocht totdat ik het weer vond.
Een mens wordt zoveel meer dan eens geboren,
en voor wie zoekt is op ’n dag de cirkel rond.

-Toon Hermans –

Zoektocht

Ik heb gezocht, gevonden en verloren.
En weer opnieuw gezocht totdat ik het weer vond.
Een mens wordt zoveel meer dan eens geboren,
en voor wie zoekt is op ’n dag de cirkel rond.

-Toon Hermans –

Mijn naam is José Koster en ik ben werkzaam als (relatie)coach, Supervisor (LVSC) (opleider) Individuele Opvoedopstellingen en (Master)Trainer. Mijn specialisatie ligt op het gebied van onderlinge communicatie, transformatie en de psychologie van ouderschap.

Mensen fascineren mij. Wat gaat er in iemand om? Waarom doen mensen wat ze doen? Wat gebeurt er tussen mensen in de ontmoeting? Wat maakt dat er vaak een verschil is tussen wat mensen verlangen en wat ze doen? Wat zet mensen aan tot transformatie? En hoe werkt dat bij mijzelf? Omdat iedereen zo verschillend is en omdat er in iedere ontmoeting iets nieuws ontstaat blijft dit altijd boeiend. Deze interesse heeft mij ertoe gedreven mijzelf te ontwikkelen in het persoonsgerichte werk.

Achtergrond
Ik heb een achtergrond als leerkracht in het basisonderwijs, projectleider in de Taal- & Opvoedingsondersteuning en coördinator van het programma Home-Start, Ik volgde daarnaast verschillende opleidingen die zich richten op het begeleiden van mensen bij veranderprocessen en in de communicatie met zichzelf en de ander. Ik deed dat o.a. bij Phoenix Opleidingen, Het Bert Hellinger Instituut, UNLP en Het Kempler Instituut. Ik was toen al gespecialiseerd in de psychologie van ouderschap de transitie naar ouderschap.

Ouderschap raakt
Als biologisch ouder van 3 kinderen, stief- en pleegmoeder, voelde ik dat ouderschap diep raakt en veel verder gaat dan opvoeden. Ik worstelde regelmatig met emoties die ik niet begreep of veroordeelde. Was ik wel een goede moeder? Waren mijn gevoelens normaal?
Toen ik bij toeval in aanraking kwam met de ouderschapstheorie van Alice van der Pas was ik erg geraakt. Ik ging begrijpen dat ouderschap veel meer is dan het opvoeden van kinderen. Dat je soms heftig door elkaar wordt geschud, dat ambivalente gevoelens normaal zijn, dat ouderschap zich afspeelt op identiteitsniveau. Door mijzelf beter te begrijpen kon ik de verbinding met mijzelf hervinden en dat gaf direct meer ruimte in mijn relatie met de kinderen.

Geen aandacht voor ouderschap
In onze samenleving wordt weinig gesproken over ouderschap en de emoties en verwarring die het op kan roepen. Als je als ouder vastloopt in de opvoeding of wanneer er zorgen zijn rondom een kind, wordt vooral gesproken over het kind en wat dat nodig heeft. Voor wat een ouder doormaakt – hoe onzeker je je kunt voelen, waar je bang voor bent of waar je je eigen verlangens of onvermogen tegenkomt – is doorgaans geen aandacht. Ik vind het belangrijk dat we hier veel meer over gaan delen.

Professioneel
Ook als professional was deze kennis van grote waarde. Ik verbaasde mij erover dat er zoveel professionals zijn die met ouders werken zonder ooit kennis te hebben meegekregen over ouderschap en handvatten om te werken in verbinding met ouders. Ik besloot mij te specialiseren tot ouderschaps- en communicatiedeskundige. In mijn werk richt ik mij zowel op professionals – als op ouders, en ook kijk ik mee met mensen die een vraag hebben rondom persoonlijke ontwikkeling.

Ervaring
Inmiddels heb ik ruime ervaring in het werken met professionals in het onderwijs, zorg en welzijn. Ook werkte ik met ouders in zeer uiteenlopende situaties. Bijvoorbeeld met ouders met een migratie-achtergrond, met een licht-verstandelijke beperking, vaders in de gevangenis en met tienermoeders. Met ouders met een zorgintensief kind, met stief-, pleeg- en adoptieouders en ouders in een (complexe) scheiding. Het raakt mij steeds opnieuw om in al deze ontmoetingen te ervaren hoe zowel kwetsbaarheid als kracht in ieder mens leven.

De parel in de oester.
Ik heb geleerd dat het aangaan van persoonlijke en pijnlijke thema’s, en het  aannemen van het leven zoals het is, noodzakelijk zijn om in evenwicht en gezondheid te kunnen leven en mijn plek in de wereld in te kunnen nemen. Een stevige Burn-out was voor mij nodig om hiervoor wakker te worden. Hier begon de zoektocht naar mijzelf die nooit meer is gestopt en die ik nog elke dag als zeer verrijkend ervaar. Ik geloof dat het leven mij veel te leren heeft wanneer ik mij, dwars door de weerstand heen, telkens opnieuw weet te openen voor de  dingen die  ik liever niet wil zien en voelen en wanneer ik steeds bereid ben een ander perspectief op mijn waarheid te onderzoeken. Makkelijk is dat niet, maar wel zeer verrijkend en bevrijdend.

Professioneel
Ook als professional was deze kennis van grote waarde. Ik verbaasde mij erover dat er zoveel professionals zijn die met ouders werken zonder ooit kennis te hebben meegekregen over ouderschap en handvatten om te werken in verbinding met ouders. Ik besloot mij te specialiseren tot ouderschaps- en communicatiedeskundige. In mijn werk richt ik mij zowel op professionals – als op ouders, en ook kijk ik mee met mensen die een vraag hebben rondom persoonlijke ontwikkeling.

Ervaring
Inmiddels heb ik ruime ervaring in het werken met professionals in het onderwijs, zorg en welzijn. Ook werkte ik met ouders in zeer uiteenlopende situaties. Bijvoorbeeld met ouders met een migratie-achtergrond, met een licht-verstandelijke beperking, vaders in de gevangenis en met tienermoeders. Met ouders met een zorgintensief kind, met stief-, pleeg- en adoptieouders en ouders in een (complexe) scheiding. Het raakt mij steeds opnieuw om in al deze ontmoetingen te ervaren hoe zowel kwetsbaarheid als kracht in ieder mens leven.

De parel in de oester.
Ik heb geleerd dat het aangaan van persoonlijke en pijnlijke thema’s, en het  aannemen van het leven zoals het is, noodzakelijk zijn om in evenwicht en gezondheid te kunnen leven en mijn plek in de wereld in te kunnen nemen. Een stevige Burn-out was voor mij nodig om hiervoor wakker te worden. Hier begon de zoektocht naar mijzelf die nooit meer is gestopt en die ik nog elke dag als zeer verrijkend ervaar. Ik geloof dat het leven mij veel te leren heeft wanneer ik mij, dwars door de weerstand heen, telkens opnieuw weet te openen voor de  dingen die  ik liever niet wil zien en voelen en wanneer ik steeds bereid ben een ander perspectief op mijn waarheid te onderzoeken. Makkelijk is dat niet, maar wel zeer verrijkend en bevrijdend.

Mijn werkwijze, kennis en vaardigheden

Naast mijn kennis over de psychologie van ouderschap van Alice van der Pas en Daniël Stern maak ik gebruik van verschillende coachtechnieken, interventies en modellen uit o.a. de Transactionele Analyse (TA), systemisch werk, EFT en Gestalttherapie.  Ook ben ik Master Practitioner NLP. 

 Transactionele Analyse (TA)
Dit is een praktische theorie over gedrag en communicatie. De modellen en begrippen helpen je om je gedrag beter te begrijpen en effectiever te kunnen communiceren met jezelf en anderen.
Iedereen ontwikkelt door alle persoonlijke ervaringen uit het verleden gedragspatronen en een communicatiestijl. Dit is wat anderen zien en ervaren in het contact met ons. Jouw gedrag en manier van communiceren heeft een bepaald effect op jezelf en een ander. Misschien niet altijd het door jou bedoelde of gewenste effect. Het heeft invloed op hoe iemand jou hoort en de reactie van de ander daarop.
TA maakt je bewust van de keuzes die je maakt in jouw gedrag en communicatie en het helpt je om dit te begrijpen. Hierdoor kun je kijken naar wat je mogelijk anders zou kunnen doen. Hoe beter je in staat bent de patronen in je eigen gedrag en dat van een ander te herkennen, hoe effectiever jouw communicatie wordt en hoe meer verbinding je zult ervaren met jezelf en anderen.

 NLP
NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Met behulp van NLP kun je gedrag en overtuigingen positief beïnvloeden en veranderen waardoor allerlei menselijke processen effectiever, prettiger en sneller kunnen verlopen.
NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Neuro: heeft betrekking op alle processen die zich in onze hersenen afspelen. Met behulp van onze 5 zintuigen doen we ervaringen op. We kunnen voelen, horen, zien, ruiken en proeven. De signalen die we ervaren zetten we om in ervaringen. Linguïstisch verwijst naar de manier waarop we met taal omgaan en betekenis geven aan dat wat we waarnemen in de wereld en in onszelf. Programmeren gaat over de hardnekkige (vaak onbewuste) gedragspatronen die we hebben ontwikkeld en die we continue herhalen, ook als ze contraproductief zijn.

 Systemisch werk
Dit is een methode om verborgen patronen en dynamieken in de systemen waar je deel van uitmaakt, boven water te krijgen en hanteerbaar te maken. Bij Systemisch Werk gaan we ervan uit dat iedereen deel uitmaakt van meerdere systemen. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waar je werkt, de straat waar je woont, je vriendengroep. Elk systeem maakt altijd ook weer deel uit van een groter systeem. Een klas kinderen maakt als systeem op zich ook weer onderdeel uit van het systeem school, het systeem gezin van een grotere familie. In elk systeem gelden regels en wetten. Deze zijn vaak ingewikkeld en spelen doorgaans op een onbewust niveau. Wij zijn ons daardoor niet bewust van het appèl wat op een diep onbewuste laag op ons gedaan wordt. Door ons te houden aan deze regels en wetten zijn we trouw aan het systeem.

Iedereen heeft een plek binnen het systeem en verhoudt zich op een bepaalde manier tot elkaar. Met behulp van Systemisch Werk kun je inzicht krijgen in hoe we deze plek innemen, hoe we ons gedragen, wat we belangrijk vinden, waar we van overtuigd zijn, waar we bang voor zijn of waarom we steeds over onze grens laten gaan. Door zicht te krijgen op de onbewuste patronen kun je je op een nieuwe en vrijere manier gaan verhouden tot jezelf en de mensen die belangrijk voor je zijn. Systemisch Werk kan leiden tot groei, ontwikkeling en oplossingen.

Systemisch Werk is een methode om snel tot de persoonlijke, onderliggende kern van een probleem te komen. Met behulp van een opstelling doe je ervaringen op van waaruit je een nieuwe bevrijdende oplossing kunt vinden. Een systemische opstelling kan individueel (met vloerankers) of met representanten in een groep. Ook is een tafelopstelling mogelijk.

‘Als je je eigen geschiedenis niet kent, dan weet je eigenlijk niets.
Je bent een blad dat niet weet dat het een deel van een boom is.
De wind bepaalt waar je heen waait.

– Michael Crichton-

Registraties & klachtenprocedure

Landelijke Vereniging  voor Supervisoren en Coaches

 

Als supervisor ben ik geregistreerd  bij de Landelijke Vereniging  voor Supervisoren en Coaches  (LVSC).  

CRKBO

Als ZZP’er ben ik geregistreerd bij het CRKBO. Dat betekent dat ik zonder BTW kan werken voor opdrachtgevers die een CRKBO-instellingscertificering hebben.

CRKBO

Als ZZP’er ben ik geregistreerd bij het CRKBO. Dat betekent dat ik zonder BTW kan werken voor opdrachtgevers die een CRKBO-instellingscertificering hebben.

Stichting Individuele Opvoedopstellingen Nederland 

Als opvoedopsteller ben ik aangemeld bij Stichting Individuele Opvoedopstellingen Nederland (SION)

Ethische Code: Gewaarborgde professionaliteit

Om mijn handelen als professional blijvend ethisch te toetsen ben ik deelnemer van de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen. Ik onderschrijf de Ethische Code zoals opgesteld door de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen. Als je klachten hebt over mijn werk ga ik daarover graag met je in gesprek en hoop ik dat we er samen uitkomen. Wanneer dit niet tot tevredenheid leidt dan kun je je tot deze Ethische Commissie wenden.

Ethische Code: Gewaarborgde professionaliteit

Om mijn handelen als professional blijvend ethisch te toetsen ben ik deelnemer van de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen. Ik onderschrijf de Ethische Code zoals opgesteld door de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen. Als je klachten hebt over mijn werk ga ik daarover graag met je in gesprek en hoop ik dat we er samen uitkomen. Wanneer dit niet tot tevredenheid leidt dan kun je je tot deze Ethische Commissie wenden.

Mijn Publicaties over ouderschap

Graag deel ik mijn kennis. Ook met jou!

Op deze pagina kun je mijn publicaties in de vorm van recensies en artikelen vinden, die je wellicht inspireren en helpen bij het innemen van het perspectief van ouders.

Je mag mijn publicaties delen, graag zelfs! Maar als je dat doet, doe dat dan wel onder vermelding van mijn naam: José Koster, en verwijs even naar de originele vindplaats!

Ook voor schrijfopdrachten kun je contact opnemen.

AUWders

AUWders?
Ja, want ouderschap doet soms pijn – net als het werken met ouders.

In deze columns, die ik schreef voor het vakblad SOZIO voor sociale professionals en het sociale domein,  deel ik mijn ervaringen met ouders en ouderschap.

Ouders in beeld​

Voor het Vakblad Ouderschapskennis dat zich richt op de studie van ouderschap en ouderschaps-problematiek, recenseerde ik documentaires door de bril van de ouderschapstheorie.

Bij elke recensie staat een link naar de desetreffende documantaire of radiouitzending.

Diverse publicaties

In de afgelopen jaren schreef ik verschillende artikelen.

Bijvoorbeeld voor Augeo Magazine, Het Nederlands Centrum  Jeugdgezondheid, en  Uitgeverij SWP.

Filmpjes over ouderschap​

In opdracht van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid maakte ik 4 korte filmpjes.

In deze filmpjes leg ik enkele aspecten uit  over de essentie van ouderschap en hoe  daar  als professional bij aan te sluiten.

AUWders

AUWders?
Ja, want ouderschap doet soms pijn – net als het werken met ouders.

In deze columns, die ik schreef voor het vakblad SOZIO voor sociale professionals en het sociale domein,  deel ik mijn ervaringen met ouders en ouderschap.

Ouders in beeld

Voor het Vakblad Ouderschapskennis dat zich richt op de studie van ouderschap en ouderschaps-problematiek, recenseerde ik documentaires door de bril van de ouderschapstheorie.

Bij elke recensie staat een link naar de desetreffende documantaire of radiouitzending.

Diverse publicaties

In de afgelopen jaren schreef ik verschillende artikelen.

Bijvoorbeeld voor Augeo Magazine, Het Nederlands Centrum  Jeugdgezondheid, en  Uitgeverij SWP.

Filmpjes over ouderschap​

In opdracht van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid maakte ik 4 korte filmpjes.

In deze filmpjes leg ik enkele aspecten uit  over de essentie van ouderschap en hoe  daar  als professional bij aan te sluiten.

AUWders

AUWders? Ja, want ouderschap doet soms pijn – net als het werken met ouders.
In deze columns, die ik schreef voor het vakblad SOZIO voor sociale professionals en het sociale domein,  deel ik mijn ervaringen met ouders en ouderschap.

 AUWders #1. februari 2016.- – Zij leverde haar dochter altijd gehaast af bij de voorschool.

 AUWders #2. april 2016 – Ik hoop dat ik het een beetje kan.

 AUWders #3. juni 2016. Samen met de kindjes ‘piepvrij’ door het detectiepoortje.

 AUWders #4. september 2016. – Voor haar is het een zegen dat haar dochtertje van zich af bijt.

 AUWders #5. november 2016. – Ik gun het mijn dochter om puber te zijn, al kost mij dat soms mijn eer.

 AUWders #6. december 2016.Opeens zie ik mijzelf door de ogen van deze jonge, worstelende moeder.

 AUWders #7. februari 2017.Vóór hij definitief vertrok, wilde hij zijn zoontje laten dopen.

 AUWders #8. april 2017.Je eigen ervaringen inzetten: broos gebied.

 AUWders #9. juli 2017.Je bouwt een bankrekening op waar je in zware tijden wat van kunt opnemen.

 AUWders #10. september 2017 – Elke dag mailt pleegmoeder een verslag. Daar kijkt Yvonne naar uit.

 AUWders #11. november 2017. – Ouders hebben soms behoefte aan ‘non-acceptatie’.

 AUWders #12. februari 2018. – NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander.

 AUWders #13. april 2018. – In Nederland mag dat niet.

 AUWders #14. juni 2018. – Ben je als ouder veilig thuis als Veilig Thuis over de vloer komt?

 AUWders #15. september 2018. – ‘Zou het dan toch aan ons liggen?’

 

AUWders

AUWders? Ja, want ouderschap doet soms pijn – net als het werken met ouders.
In deze columns, die ik schreef voor het vakblad SOZIO voor sociale professionals en het sociale domein,  deel ik mijn ervaringen met ouders en ouderschap.

 AUWders #1. februari 2016.- – Zij leverde haar dochter altijd gehaast af bij de voorschool. Klik Hier 

 AUWders #2. april 2016 – Ik hoop dat ik het een beetje kan.

 AUWders #3. juni 2016. Samen met de kindjes ‘piepvrij’ door het detectiepoortje. Klik HIER

 AUWders #4. september 2016. – Voor haar is het een zegen dat haar dochtertje van zich af bijt. Klik HIER

 AUWders #5. november 2016. – Ik gun het mijn dochter om puber te zijn, al kost mij dat soms mijn eer. Klik HIER

 AUWders #6. december 2016.Opeens zie ik mijzelf door de ogen van deze jonge, worstelende moeder. Klik HIER

 AUWders #7. februari 2017.Vóór hij definitief vertrok, wilde hij zijn zoontje laten dopen. Klik HIER

 AUWders #8. april 2017.Je eigen ervaringen inzetten: broos gebied. Klik HIER

 AUWders #9. juli 2017.Je bouwt een bankrekening op waar je in zware tijden wat van kunt opnemen. Klik HIER

 AUWders #10. september 2017 – Elke dag mailt pleegmoeder een verslag. Daar kijkt Yvonne naar uit. Klik HIER

 AUWders #11. november 2017. – Ouders hebben soms behoefte aan ‘non-acceptatie’. Klik HIER

 AUWders #12. februari 2018. – NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander. Klik HIER

 AUWders #13. april 2018. – In Nederland mag dat niet. Klik HIER

 AUWders #14. juni 2018. – Ben je als ouder veilig thuis als Veilig Thuis over de vloer komt? Klik HIER

 AUWders #15. september 2018. – ‘Zou het dan toch aan ons liggen?’ Klik HIER

Ouders in Beeld

Voor het Vakblad Ouderschapskennis dat zich richt op de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek, recenseerde ik documentaires door de bril van de ouderschapstheorie.

Bij elke recensie staat een link naar de desbetreffende documentaire of radio-uitzending.

 Ouders in beeld #1 – ‘Lost Mother’
Voor lezen of downloaden recensie: klik HIER
Link naar documentaire: ‘Lost Mother’

 Ouders in beeld #2 – ‘B.V. Het gezin’
Voor lezen  of downloaden recensie: klik HIER
Link naar documentaire: ‘B.V. Het gezin’

 Ouders in beeld #3 – ‘Je ouders in de lik’
Voor lezen of downloaden recensie: klik HIER
Link naar reality serie: ‘Je ouders in de lik’

 Ouders in beeld #4 – Schatjes: ‘Nieuwe start in de opvoeding’
Voor lezen of downloaden recensie: klik HIER
Link naar Schatjes: ‘Nieuwe start in de opvoeding’

 Ouders in beeld #5 – Echt gebeurd: ‘Thuis komen’
Voor lezen of downloaden recensie: klik HIER 
beluister hier het radiofragment: ‘Thuis komen’

 Ouders in beeld #6 – ‘Zodra ik buiten kom’
Voor lezen of downloaden recensie: klik HIER
Link naar documentaire: ‘Zodra ik buiten kom’

 Ouders in beeld #7 – ‘Roze wolk’
Voor lezen of downloaden recensie: klik HIER
Link naar documentaire: ‘Roze wolk’

Ouders in Beeld

Voor het Vakblad Ouderschapskennis dat zich richt op de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek, recenseerde ik documentaires door de bril van de ouderschapstheorie.

Bij elke recensie staat een link naar de desbetreffende documentaire of radio-uitzending.

 Ouders in beeld #1 – ‘Lost Mother’
Voor lezen of downloaden recensie: klik HIER
Link naar documentaire: ‘Lost Mother’

 Ouders in beeld #2 – ‘B.V. Het gezin’
Voor lezen  of downloaden recensie: klik HIER
Link naar documentaire: ‘B.V. Het gezin’

 Ouders in beeld #3 – ‘Je ouders in de lik’
Voor lezen of downloaden recensie: klik HIER
Link naar reality serie: ‘Je ouders in de lik’

 Ouders in beeld #4 – Schatjes: ‘Nieuwe start in de opvoeding’
Voor lezen of downloaden recensie: klik HIER
Link naar Schatjes: ‘Nieuwe start in de opvoeding’

 Ouders in beeld #5 – Echt gebeurd: ‘Thuis komen’
Voor lezen of downloaden recensie: klik HIER 
beluister hier het radiofragment: ‘Thuis komen’

 Ouders in beeld #6 – ‘Zodra ik buiten kom’
Voor lezen of downloaden recensie: klik HIER
Link naar documentaire: ‘Zodra ik buiten kom’

 Ouders in beeld #7 – ‘Roze wolk’
Voor lezen of downloaden recensie: klik HIER
Link naar documentaire: ‘Roze wolk’

Diverse Publicaties

 Augeo Magazine – Editie 29, oktober 2022. Voorbij de schroom: een goed gesprek met de ouders. Bij een gesprek over jouw vermoeden van psychische kindermishandeling betreed je een kwetsbaar terrein: ouders kunnen zich snel aangevallen of afgewezen voelen. Ouderschaps- en communicatiedeskundige José Koster laat aan de hand van drie casussen zien hoe je – rekening houdend met gevoeligheden – je zorgen helder overbrengt.

  • Link naar online artikel klik HIER
  • Artikel lezen en downloaden klik HIER

 Augeo Magazine – Editie 25, oktober 2021.   Hoe creëren we een samenleving waarin ouders zelf om hulp durven vragen?
Schaamte, achterdocht, de angst om je kinderen te kwijt te raken… Er kunnen allerlei redenen zijn waarom ouders geen hulp zoeken als het thuis uit de hand dreigt te lopen. We vroegen drie ervaren professionals hoe we de drempel kunnen verlagen. ‘We hebben met z’n allen een nieuwe cultuur te ontwikkelen.’

 Augeo Magazine – Editie 11, december 2018.  Praten met ouders is soms een heidens karwei.
Stap drie van het meldcode-stappenplan, ‘Praat met ouders of verzorgers’, is misschien wel de lastigste. Want hoe voer je een open gesprek met ouders van wie je het gedrag sterk afkeurt? En wat doe je met je eigen angst voor agressie? Ouderschaps- en communicatiedeskundige José Koster deelt haar ruime ervaring op dit gebied.

 NCJ, De week van de ouder,Bufferend werken met ouders vraagt vertrouwen van de professional.
Wanneer je ouders wilt stutten, steunen en succesvol wilt begeleiden zonder hen tegen de haren in te strijken, moet je van goeden huize komen. Zeker wanneer de ouder een probleem bij zijn/haar kind niet ziet of benoemt, dan voel je intuïtief aan dat voorzichtigheid is geboden. Voor je het weet voelt een ouder zich aangevallen of afgewezen. Heel begrijpelijk, want het opvoeden van kinderen is een serieuze, pittige en vooral uiterst kwetsbare aangelegenheid. En als ouder wil je het graag heel goed doen. Hoe kun jij als professional ouders nu zo begeleiden dat zij zich werkelijk gezien, gehoord en gesteund voelen, en met meer zelfvertrouwen de deur uitgaan dan dat zij binnenkwamen?

 SOZIO, september 2014. Ouders zijn geen black  box.
Voor sociale professionals kan het werken met ouders van cliënten lastig zijn. Soms kom je lijnrecht tegenover hen te staan. Een oplossing vereist dan meer dan empathie en goede bedoelingen. José Koster en Edith Raap lichten in een tweespraak het theoretisch kader over ouderschap van Alice van der Pas toe. Dat biedt veel inzicht en praktische handreikingen bij het werken met ouders. José Koster en Edith Raap

 Ouderschapskennis 2018. Goede ouder achter tralies.
Vastzitten in de gevangenis omdat je je hebt misdragen, vergrepen of gruwelijkheden hebt begaan én een goede ouder willen zijn. Gaat dat samen? In penitentiaire inrichtingen zitten talloze ouders die als consequentie van hun daden, meestal tijdelijk, afgesneden zijn van het dagelijks contact met familie, vrienden en hun kinderen. Je familie en vrienden weinig zien is al moeilijk, maar je kinderen moeten missen is onverteerbaar en doorgaans de grootste pijn voor gedetineerde ouders. Hoe kunnen we het opbouwen en onderhouden van de ouder-kind-relatie ethisch verantwoorden wanneer de ouder heeft bewezen zich niet verantwoordelijk te gedragen?

 Voordracht: Verbinding als Interventie.
Tekst bij Mini-Symposium t.g.v. 10 Jaar Home-Start in Amsterdam (6 oktober 2016)

 Voordracht Oranjewoud  conferentie AJN 2018. Ouderschap is een proces
Een kind dat ziek is, krijgt vaak alle aandacht van de zorgprofessionals. Maar een ziek kind beïnvloedt de draagkracht van het gehele gezin. Het is daarom belangrijk dat hulpverleners ook aandacht besteden aan de gevoelens van ouders, stelt José Koster in haar presentatie over samenwerken met ouders.

 SOZIO, december 2014. De worsteling. Over Carmelita (13) haar baby en de jeugdzorg.
Laten we Carmenlita haar eigen kind opvoeden, dan  gaat het misschien  met Carmenlita goed, maar kan de  baby grote schade oplopen als blijkt dat Carmenlota niet in staat is om zelfstandig voor haarkind te zorgen. In feite hebben we nu met twee kinderen te maken die we bescherming moeten bieden. Is het mogelijk dat Carmenlita haar kind wel een veilige omgeving kan bieden? Mogen we haar het voordeel van de twijfel gunnen? wat is verantwoord?

 Augeo Magazine – Editie 11, december 2018. Deborah Igtenberg. Ouders versterken.

Via de ouders kun je het kind helpen. Maar soms staan schroom of juist een vooroordeel een goed contact met hen in de weg. Of hun problemen zijn zó groot dat je niet weet waar te beginnen. Deskundigen (José Koster en Janneke van Bockel) geven tips voor optimale ondersteuning bij het ouderschap.

 Augeo Magazine – Editie 11, december 2018.  Praten met ouders is soms een heidens karwei.
Stap drie van het meldcode-stappenplan, ‘Praat met ouders of verzorgers’, is misschien wel de lastigste. Want hoe voer je een open gesprek met ouders van wie je het gedrag sterk afkeurt? En wat doe je met je eigen angst voor agressie? Ouderschaps- en communicatiedeskundige José Koster deelt haar ruime ervaring op dit gebied.

 NCJ, De week van de ouder,Bufferend werken met ouders vraagt vertrouwen van de professional.
Wanneer je ouders wilt stutten, steunen en succesvol wilt begeleiden zonder hen tegen de haren in te strijken, moet je van goeden huize komen. Zeker wanneer de ouder een probleem bij zijn/haar kind niet ziet of benoemt, dan voel je intuïtief aan dat voorzichtigheid is geboden. Voor je het weet voelt een ouder zich aangevallen of afgewezen. Heel begrijpelijk, want het opvoeden van kinderen is een serieuze, pittige en vooral uiterst kwetsbare aangelegenheid. En als ouder wil je het graag heel goed doen. Hoe kun jij als professional ouders nu zo begeleiden dat zij zich werkelijk gezien, gehoord en gesteund voelen, en met meer zelfvertrouwen de deur uitgaan dan dat zij binnenkwamen?

 SOZIO, september 2014. Ouders zijn geen black  box.
Voor sociale professionals kan het werken met ouders van cliënten lastig zijn. Soms kom je lijnrecht tegenover hen te staan. Een oplossing vereist dan meer dan empathie en goede bedoelingen. José Koster en Edith Raap lichten in een tweespraak het theoretisch kader over ouderschap van Alice van der Pas toe. Dat biedt veel inzicht en praktische handreikingen bij het werken met ouders. José Koster en Edith Raap

 Ouderschapskennis 2018. Goede ouder achter tralies.
Vastzitten in de gevangenis omdat je je hebt misdragen, vergrepen of gruwelijkheden hebt begaan én een goede ouder willen zijn. Gaat dat samen? In penitentiaire inrichtingen zitten talloze ouders die als consequentie van hun daden, meestal tijdelijk, afgesneden zijn van het dagelijks contact met familie, vrienden en hun kinderen. Je familie en vrienden weinig zien is al moeilijk, maar je kinderen moeten missen is onverteerbaar en doorgaans de grootste pijn voor gedetineerde ouders. Hoe kunnen we het opbouwen en onderhouden van de ouder-kind-relatie ethisch verantwoorden wanneer de ouder heeft bewezen zich niet verantwoordelijk te gedragen?

 Voordracht: Verbinding als Interventie.
Tekst bij Mini-Symposium t.g.v. 10 Jaar Home-Start in Amsterdam (6 oktober 2016)

 Voordracht Oranjewoud  conferentie AJN 2018. Ouderschap is een proces
Een kind dat ziek is, krijgt vaak alle aandacht van de zorgprofessionals. Maar een ziek kind beïnvloedt de draagkracht van het gehele gezin. Het is daarom belangrijk dat hulpverleners ook aandacht besteden aan de gevoelens van ouders, stelt José Koster in haar presentatie over samenwerken met ouders.

 SOZIO, december 2014. De worsteling. Over Carmelita (13) haar baby en de jeugdzorg.
Laten we Carmenlita haar eigen kind opvoeden, dan  gaat het misschien  met Carmenlita goed, maar kan de  baby grote schade oplopen als blijkt dat Carmenlota niet in staat is om zelfstandig voor haarkind te zorgen. In feite hebben we nu met twee kinderen te maken die we bescherming moeten bieden. Is het mogelijk dat Carmenlita haar kind wel een veilige omgeving kan bieden? Mogen we haar het voordeel van de twijfel gunnen? wat is verantwoord?

 Augeo Magazine – Editie 11, december 2018. Deborah Igtenberg. Ouders versterken.

Via de ouders kun je het kind helpen. Maar soms staan schroom of juist een vooroordeel een goed contact met hen in de weg. Of hun problemen zijn zó groot dat je niet weet waar te beginnen. Deskundigen (José Koster en Janneke van Bockel) geven tips voor optimale ondersteuning bij het ouderschap.

 In de bundel: Hoezo Probleemouders? waarvoor 10 auteurs een opstel schreven onder redactie van Alice van der Pas, schreef ik het opstel: ‘Houd van je stiefkind, stiefmoeder!’ – een stiefbiecht. Een persoonlijk relaas over de ingewikkelde levensstaat van stiefouders en het gebrek aan vanzelfsprekende steun.

Omschrijving  Bundel
Denken ouders echt na als ze meteen om ritalin vragen bij de kinderarts? Als ze hun ex blijven bevechten? Of kúnnen sommige ouders niet denken? Vanwege een stoornis bijvoorbeeld? Of tienermoeders?

De auteurs van Hoezo denken ouders niet na? dachten hierover na en vertellen, elk vanuit een andere achtergrond, hoe ouders op twee manieren denken: snel – tussen het dagelijks opvoedgedoe door – en langzaam – op een rustig momentje.

Het snelle denken gaat niet iedereen even goed af, maar na-denken over hoe het thuis toegaat lukt bijna altijd. Ouders doen dat ook graag: langzaam denken. Liefst met een luisterende meedenker. Het loont ook om te luisteren naar wat ouders denken en hoe en waarom: voor henzelf en voor de kinderen.

 In de bundel: Hoezo Probleemouders? waarvoor 10 auteurs een opstel schreven onder redactie van Alice van der Pas, schreef ik het opstel: ‘Houd van je stiefkind, stiefmoeder!’ – een stiefbiecht. Een persoonlijk relaas over de ingewikkelde levensstaat van stiefouders en het gebrek aan vanzelfsprekende steun.

Omschrijving  Bundel
Denken ouders echt na als ze meteen om ritalin vragen bij de kinderarts? Als ze hun ex blijven bevechten? Of kúnnen sommige ouders niet denken? Vanwege een stoornis bijvoorbeeld? Of tienermoeders?

De auteurs van Hoezo denken ouders niet na? dachten hierover na en vertellen, elk vanuit een andere achtergrond, hoe ouders op twee manieren denken: snel – tussen het dagelijks opvoedgedoe door – en langzaam – op een rustig momentje.

Het snelle denken gaat niet iedereen even goed af, maar na-denken over hoe het thuis toegaat lukt bijna altijd. Ouders doen dat ook graag: langzaam denken. Liefst met een luisterende meedenker. Het loont ook om te luisteren naar wat ouders denken en hoe en waarom: voor henzelf en voor de kinderen.

 In de bundel:  Hoezo denken ouders niet na? waarvoor 12 auteurs een opstel schreven onder redactie van Alice van der Pas, schreef ik het opstel: ‘Vertel! Ik luister.’

Omschrijving bundel:
De auteurs snijden heikele onderwerpen aan: denkkronkels in de nieuwe Jeugdwet, het groeiend aantal vechtscheidingen, de non-status van de honderdduizenden stief- en pleegouders die andermans kinderen helpen grootbrengen – en wat te denken van het venijn waarop ouders elkaar tracteren wanneer ‘dat kind’ van ‘die moeder’ de sfeer in de klas van ‘mijn kind’ verpest!
Ook opbeurende zaken komen aan bod. Alternatieven bestaan ook al, zoals ervaren ‘probleemouders’ die bemiddelen bij jeugdzorgtrammelant van andere ouders. En keukentafelgesprekken thuis bij onzekere jonge ouders.

De verbindende rode draad is de overtuiging dat het etiket ‘probleemouder’ wijst op leemtes in de relatie gemeenschap-ouders. ‘Kinderen grootbrengen’ lukt alleen, weten we intussen, met stut en steun uit eigen kring en met onverdunde solidariteit vanuit de grotere gemeenschap. De gemeenschap aarzelt echte

 In de bundel:  Hoezo denken ouders niet na? waarvoor 12 auteurs een opstel schreven onder redactie van Alice van der Pas, schreef ik het opstel: ‘Vertel! Ik luister.’

Omschrijving bundel:
De auteurs snijden heikele onderwerpen aan: denkkronkels in de nieuwe Jeugdwet, het groeiend aantal vechtscheidingen, de non-status van de honderdduizenden stief- en pleegouders die andermans kinderen helpen grootbrengen – en wat te denken van het venijn waarop ouders elkaar tracteren wanneer ‘dat kind’ van ‘die moeder’ de sfeer in de klas van ‘mijn kind’ verpest!
Ook opbeurende zaken komen aan bod. Alternatieven bestaan ook al, zoals ervaren ‘probleemouders’ die bemiddelen bij jeugdzorgtrammelant van andere ouders. En keukentafelgesprekken thuis bij onzekere jonge ouders.

De verbindende rode draad is de overtuiging dat het etiket ‘probleemouder’ wijst op leemtes in de relatie gemeenschap-ouders. ‘Kinderen grootbrengen’ lukt alleen, weten we intussen, met stut en steun uit eigen kring en met onverdunde solidariteit vanuit de grotere gemeenschap. De gemeenschap aarzelt echte

4 korte filmpjes
In samenwerking met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) maakte ik 4 korte filmpjes over (het belang van) werken met ouders om deze filmpjes te bekijken.

De ‘Ouderbegeleidende Positie’
Ik geloof dat je eerst moet begrijpen met wíe je werkt voordat je aan kunt sluiten. Kennis over de psychologie van ouderschap en inzicht in de dynamiek tussen de professional en de ouder helpt om steeds opnieuw de ‘Ouderbegeleidende Positie’ in te nemen, waardoor de samenwerking verbetert en jij als professional vitaal en gezond kunt blijven in je werk.

4 korte filmpjes
In samenwerking met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) maakte ik 4 korte filmpjes over (het belang van) werken met ouders om deze filmpjes te bekijken.

De ‘Ouderbegeleidende Positie’
Ik geloof dat je eerst moet begrijpen met wíe je werkt voordat je aan kunt sluiten. Kennis over de psychologie van ouderschap en inzicht in de dynamiek tussen de professional en de ouder helpt om steeds opnieuw de ‘Ouderbegeleidende Positie’ in te nemen, waardoor de samenwerking verbetert en jij als professional vitaal en gezond kunt blijven in je werk.

'Elk kind heeft recht op een ouder die zich gezien, gehoord en gesteund voelt'.

José Koster

Ouderinzicht

Gratis E-book voor ouders​

Wil jij investeren in meer zelfvertrouwen en een steviger fundament onder je ouderschap?

Hoe beter jij in je vel zit, hoe steviger je blijft staan wanneer je kinderen aan je schudden, en dat is wat ze nu eenmaal doen (En waarschijnlijk ook zullen blijven doen…)

Download het Gratis E-book met 3 eye-openers over ouderschap!

foto ebook 3d

Download het gratis E-book

Lees de privacyverklaring over de verwerking van jouw gegevens.