Opleiding compleet: Systemisch werken met gezinnen. (SKJ in aanvraag) - Jose Koster

Opleiding compleet: Systemisch werken met gezinnen. (SKJ in aanvraag)

 2.904,00

Doelgroep: HBO- of WO-professionals die werken rondom jeugd en gezin.
Start Basismodule: 13 september 2024Start Vervolgmodule: 24 januari 2025 (Toegankelijk na de basismodule of na een eerder afgeronde systemische opleiding.)

Kosten: €1275,— excl. BTW. per module. €2400,— complete opleiding. (Incl. koffie/thee en vegetarische lunches, reader en materiaal. (bij de Basismodule ontvang je een setje houten poppetjes voor de tafelopstellingen)

De BTW wordt in de afrekening doorberekend en staat los vermeld op de factuur.

Opleiding: Systemisch werken met gezinnen. (SKJ in aanvraag)

In deze opleiding, opgedeeld in een basis- en vervolgmodule van beide 6 dagen, leer je hoe je systemisch en contextueel kunt gaan kijken naar de dynamieken die spelen in de onderstroom van een gezin. Je leert om ouders en jongeren te begeleiden naar duurzame oplossingen middels systemisch coachen (Basismodule) en individuele gezinsopstellingen (Verdiepingsmodule)

Basismodule: Systemisch coachen van gezinnen. (6 dagen – SKJ in aanvraag)
Tijdens de basismodule krijg je zicht op het basis gedachtegoed van de contextuele en systemische visie. Je leer je hoe je ouders en jongeren kunt helpen met het doorbreken van hardnekkige patronen door zicht te krijgen op hun plek in het familiesysteem en de 5 onderliggende systemische dynamieken die in iedere gezin een rol spelen. Met behulp van o.a. houten poppetjes voor tafelopstellingen, leer je hoe je een systemische diagnose kunt stellen en een systemisch coach gesprek vorm kunt geven.

Vervolgmodule Systemisch opstellen van gezinnen.(6 dagen – SKJ in aanvraag)
Tijdens de vervolgmodule worden alle kennis en vaardigheden uit de basismodule geïntegreerd en leer je het vak van Individueel Gezinsopsteller (Ook wel bekend als opvoedopstellingen), en thema-opsteller.

De opleiding is gebaseerd op een aantal pijlers:
Methodiek: Je leert de fijne kneepjes van het systemisch coachen en het uitvoeren van een Individuele Gezinsopstelling.
Kennis: Je doet kennis op over de achtergrond en historie van systemische, contextuele en de psychodynamische theorieën. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de Transactionele Analyse, NLP,  Gestalt en de psychologie van ouderschap van Alice van der Pas en Daniël Stern.
Jij als instrument: Wanneer je ouders of jongere begeleid bij het aankijken van dat wat er speelt in de onderstroom ben jij zelf het instrument waarmee je werkt. Het is belangrijk je bewust te zijn van de dynamieken uit jouw eigen familiesysteem om mogelijke (tegen)overdrachtsprocessen te doorzien, zodat je je werkelijk kunt openstellen voor dat wat zich ontvouwt in de ontmoeting met een cliënt