Privacyverklaring - Jose Koster

Privacyverklaring

José Koster, verheldering & inzicht neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.Josékoster.nl is een website van José Koster, verheldering & inzicht.
Adres: Timorstraat  99
2022RC Haarlem
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK:  56107331
Telefoon: 06-41014000
E-mailadres: contact@josekoster.nl

Verwerking persoonsgegevens door José Koster, verheldering & inzicht
José Koster, verheldering & inzicht kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je diensten en/of producten van José Koster, verheldering & inzicht afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. José Koster, verheldering & inzicht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Welzijns-/Gezondheidsgegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Mijn websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via contact@josekoster.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt  José Koster, verheldering & inzicht persoonsgegevens

 • Het afhandelen van jouw betaling (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Het leveren van een bestelling (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Het leveren van je dienstverlening (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Het afsluiten van een abonnement (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Om contact op te nemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier (Toestemming)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (Toestemming)
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • José Koster, verheldering & inzicht analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
 • José Koster, verheldering & inzicht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of facturering. (Wettelijke plicht)
 • Het registreren voor een nieuwsbrief (Toestemming)
 • Het versturen van promotiematerialen(Toestemming)
 • Het identificeren van betrokkenen wanneer zij hun rechten onder de privacywetgeving uitoefenen; (Wettelijke plicht)
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst; (Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke)
 • Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst; (Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke)
 • Het voeren van rechtszaken; (Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke)
 • Geautomatiseerde beslissingen; (Toestemming)
 • Profilering. (Toestemming)

Geautomatiseerde besluitvorming
José Koster, verheldering & inzicht neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (José Koster) tussen zit.

Wat er gebeurt als persoonsgegevens niet worden gedeeld
Bij het niet delen van persoonsgegevens kan het zijn dat ik een dienst niet kan leveren.

 • Voor online diensten/producten zijn minimaal naam en e-mailadres nodig voor inloggegevens.
 • Voor betaling zijn locatiegegevens en NAW gegevens nodig om tot een overeenkomst te kunnen komen.

Gegevens die online worden gepubliceerd
Na toestemming kan een  naam online worden gepubliceerd: Bij reviews/testimonials wordt altijd gevraagd of dit met/zonder naam mag worden gepubliceerd. Het is mogelijk dat deze gegevens meegenomen worden in zoekresultaten.

Cookies en vergelijkbare technieken
José Koster, verheldering & inzicht  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. José Koster, verheldering & inzicht  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al om toestemming gevraagd voor deze cookies. Je kunt je daarnaast zelf ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Hieronder vind je de Cookieverklaringen van mijn site(s):

Delen met derden
José Koster, verheldering & inzicht kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:
Dienstverleners: 
Een van de door José Koster, verheldering & inzicht ingeschakelde dienstverleners betreft Autorespond. Autorespond wordt door José Koster, verheldering & inzicht ingeschakeld voor de verzending van de gratis tips en van de eerste stap. Tevens verzorgt Autorespond voor José Koster, verheldering & inzicht de verwerking van bestellingen en verzending van communicatie met klanten.
Overheidsinstanties: 
Op verzoek van overheidsinstanties zal José Koster, verheldering & inzicht de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.
José Koster, verheldering & inzicht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze derde partijen mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken. José Koster, verheldering & inzicht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Links naar andere websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. José Koster, verheldering & inzicht draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
José Koster, verheldering & inzicht bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor José Koster, verheldering & inzicht jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt drie (3) jaar na afloop van de overeenkomst  bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt José Koster, verheldering & inzicht jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@josekoster.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage echt door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
José Koster, verheldering & inzicht neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. José Koster, verheldering & inzicht heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door José Koster, verheldering & inzicht of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door José Koster, verheldering & inzicht verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met José Koster, verheldering & inzicht via: contact@josekoster.nl

De Website beschikt over een SSL certificaat. Dit houdt in dat de internetverbinding van de Website beveiligd is. Hierdoor zal alle informatie bij o.a. het verwerken van online aankopen en het versturen van persoonsgegevens vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden. Websites die over een SSL certificaat beschikken zijn herkenbaar aan het gesloten slotje en de https:// in de adresbalk. Als bezoeker van de Website weet je zo dat er veilig met je persoonsgegevens wordt omgegaan en onbevoegden je gegevens niet kunnen onderscheppen.

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door José Koster, verheldering & inzicht, verzoekt José Koster, verheldering & inzicht je om zo snel mogelijk contact op te nemen via contact@josekoster.nl. José Koster, verheldering & inzicht zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ . Graag los ik het, indien mogelijk, direct met jou op. 

Ethische Code
José Koster, coach voor persoonlijke en  professionele ontwikkeling, supervisor, trainer bij JoséKoster, verheldering & inzicht, houdt zich aan de Ethische beroepscode opgesteld door de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen. Deze code staat op www.phoenixopleidingen.nl. Klachten worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure van de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen.

Vragen 
Heb je naar aanleiding van deze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met mij op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar contact@josekoster.nl.

Wijzigingen
José Koster, verheldering & inzicht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 juni 2020