Training & Opleiding - Jose Koster

De trainingen die ik bied zijn altijd maatwerk en sluiten aan bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Door middel van diverse actieve werkvormen, reflectie- en verwerkingsopdrachten worden deelnemers in staat gesteld direct te oefenen om het nieuw geleerde toe te passen in de praktijk.

De trainingen zijn energiek, hebben diepgang en leiden tot reflectie en succeservaringen die een ‘boost’ geven om nieuwe kennis en vaardigheden met zelfvertrouwen en enthousiasme in de dagelijkse praktijk toe te gaan passen.

Geaccrediteerd aanbod
Ik heb diverse trainingen ontwikkeld die eerder zijn geaccrediteerd voor onder andere: Registerplein, V&VN, ABSG, NVDA en SKJ.  Accreditaties kunnen worden aangevraagd.

Incompany
Heel graag verzorg ik incompany trainingen, workshops en lezingen op maat. Neem vooral contact op om hierover te sparren!

 

Neem voor vragen of overleg gerust contact op.

Let op: mails komen niet altijd aan via mijn site.
Bel of app gerust!   06-41014000

Of stuur een mail: contact@josekoster.nl

Voor professionals heb ik het volgende aanbod:

Aansluiten bij ouderschap en jeugdigen met Motiverende Gespreksvoering.

3-daagse training.

Incompany is ook een 1, 2 of 3 -daagse variant mogelijk.

SKJ 23.3 punten

Het werken met ouders en jongeren is een kwetsbaar proces en kan veel oproepen, ook bij jou als professional. Het verliezen van de verbinding ligt voortdurend op de loer en dat maakt het complex. Motiverende gespreksvoering heeft als doel om duurzame gedragsverandering op gang te brengen en geeft handvatten in de vorm van een basishouding en gespreksvaardigheden om een cliënt voor- en nadelen van het huidige en het gewenste gedrag te laten verwoorden. Tijdens deze training worden ook elementen uit de ouderschapstheorie van Alice van der Pas behandeld. Dit leidt tot een betere aansluiting en tot open, oprechte gesprekken waardoor beweging kan ontstaan in het denken en handelen. Van daaruit ontstaat commitment om een realistisch plan van verandering te realiseren.

Opleiding: Systemisch werken met gezinnen.

2 modules van 6 dagen.

Ook los te volgen.

De Vervolgmodule is ook toegankelijk voor ervaren (familie)opstellers.

SKJ in aanvraag

In deze opleiding, opgedeeld in een basis- en vervolgmodule van beide 6 dagen, leer je hoe je systemisch en contextueel kunt gaan kijken naar de dynamieken die spelen in de onderstroom van een gezin. Je leert om ouders en jongeren te begeleiden naar duurzame oplossingen middels systemisch coachen (Basismodule) en individuele gezinsopstellingen (Verdiepingsmodule)
De Verdiepingsmodule is ook toegankelijk voor (ervaren) familieopstellers.

Modules: Werken in verbinding met ouders, èn jezelf!

6 dagdelen.

Ook los te volgen.

Incompany ook per dagdeel mogelijk.

SKJ in aanvraag

Het werken met ouders is kwetsbaar en complex. Het vraagt veel meer dan communicatievaardigheden alleen. Het is noodzakelijk om te begrijpen met wíe je werkt voordat je aan kunt sluiten. Kennis over de psychologie van ouderschap en inzicht in de dynamiek tussen de professional en de ouder (Overdracht & tegenoverdracht) helpt om steeds opnieuw de ‘Ouderbegeleidende Positie’ in te nemen, waardoor de samenwerking verbetert en jij als professional vitaal en gezond kunt blijven in je werk. Ook is het belangrijk kennis te hebben over het veerkrachtsysteem van ouders (de 'Buffers') rouw & (levend)verlies en het verschil tussen emotioneel en agressief gedrag. Deze training bestaat uit 6 modulen van 1 dagdeel die ook afzonderlijk te volgen zijn. Incompany is mogelijk.

De trainingen die ik bied zijn altijd maatwerk en sluiten aan bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Door middel van diverse actieve werkvormen en reflectie- en verwerkingsopdrachten worden deelnemers in staat gesteld direct te oefenen om het nieuw geleerde toe te passen in de praktijk.

De trainingen zijn energiek, hebben diepgang en leiden tot reflectie en succeservaringen die een ‘boost’ geven om nieuwe kennis en vaardigheden met zelfvertrouwen en enthousiasme in de dagelijkse praktijk toe te gaan passen.

Geaccrediteerd aanbod
Ik heb diverse trainingen ontwikkeld die eerder zijn geaccrediteerd voor onder andere: Registerplein, V&VN, ABSG, NVDA en SKJ. Andere accreditaties kunnen worden aangevraagd.

 

Opleiding Systemisch werken met gezinnen

SKJ in aanvraag!

In deze opleiding, opgedeeld in een  basis- en vervolgsmodule van beide 6 dagen, leer je hoe je systemisch en contextueel kunt gaan kijken naar de dynamieken die spelen in de onderstroom van een gezin. Je leert om ouders en jongeren te begeleiden naar duurzame oplossingen middels systemisch coachen (Basisopleiding) en individuele opvoedopstellingen (verdiepingsopleiding)

De vervolgmodule is alleen toegankelijk voor deelnemers die de Basismodule hebben gevolgd of een andere gedegen systemische opleiding.

Inhoud opleiding
Wanneer ouders en jongeren herhaaldelijk vast blijven lopen in ingewikkelde (opvoed)patronen en complexe gezinsdynamieken, en er, ondanks alle liefdevolle pogingen geen verbeteringen optreden, en de (gedrags-)problemen blijven bestaan, is het zinvol om in te zoomen op de ‘onderstroom’ van het gezin.

Door systemisch en contextueel te kijken naar situaties en problemen binnen gezinnen, kun je ouders en jongeren helpen met het (her)vinden van hun plek, en zullen zij ervaren dat zij stevig kunnen blijven staan in de stormen die binnen gezinnen nu eenmaal kunnen woeden. 

Hiervoor is het van belang dat ouders en jongeren bewustzijn krijgen over de mate waarin ze nog zijn gebonden aan dynamieken uit de familie: het gezin van herkomst. Dit kan grote invloed hebben op het denken, voelen en handelen in hun leven en/of op de ‘Ouderlijke werkvloer’. Doorgaans is deze gebondenheid en loyaliteit onbewust en leiden deze tot belemmerende patronen in het leven van alledag.

Door als begeleider het licht te laten schijnen op deze, doorgaans zeer onbewuste, achterliggende dynamieken en het daaruit voortvloeiende gedrag, en met ouders of jongeren aan de slag te gaan om dit te doorbreken, help je hen om zich te bevrijden van hardnekkige patronen. Zij kunnen dan vrije keuzes maken en komen daardoor in hun kracht.

Basismodule: Systemisch coachen van gezinnen. (6 dagen – SKJ in aanvraag)
Tijdens de basismodule krijg je zicht op het basis gedachtegoed van de contextuele en systemische visie, en leer je hoe je ouders en jongeren kunt helpen om zicht te krijgen op de invloed van de 5 onderliggende dynamieken die in iedere gezin een rol spelen. Met behulp van o.a.  houten poppetjes voor tafelopstellingen. (je ontvangt een setje poppetjes bij deelname aan de opleiding) leer je hoe je een coach gesprek vorm kunt geven.
Aan de orde komt onder andere:

Waar gaat een vraag nu wèrkelijk over?
Welke Loyaliteiten zijn de bron van een binding?
In welke systemische dynamiek zit de loyaliteitsverstrikking?
Hoe verlaten de gezinsleden hun plek? 
Hoe krijg je zicht op de context waarbinnen een probleem zich afspeelt?
Hoe geef je vorm aan een coach gesprek en -traject?
Hoe breng je het gesprek naar de systemische laag?
Hoe kun je al coachend interventies inzetten om verschuiven?
Hoe kun je met houten poppetjes de diagnosefase in beeld brengen?
Welke gespeksvaardigheden uit de Motiverende Gespreksvoering kun je inzetten om zicht te krijgen op de werkelijke ‘pijn’ van je cliënt?

Tijdens deze module wordt ook al kennis gemaakt met het eenvoudig opstellen van vraagstukken.

Vervolgmodule Systemisch opstellen van gezinnen.(6 dagen – SKJ in aanvraag)
Tijdens de vervolgmodule worden alle kennis en vaardigheden uit de basismodule geïntegreerd en leer je het vak van Individueel Gezinsopsteller (Ook wel bekend als opvoedopstellingen), en thema-opsteller.

De  Gezinsopstelling is een variant van een familieopstelling en is doorontwikkelde vorm voor het werken met ouders en jongeren. Het mooie van deze methodiek is dat je individueel werkt: je voert de opstelling uit met behulp van vloertegels en niet, zoals vaak in familieopstellingen gebeurt, met representanten. Dit is net zo krachtig en je kunt het altijd uitvoeren omdat je niet afhankelijk bent van een groep. De vraag van de ouder of jongere vormt het begin van de opstelling. Al snel wordt helder in welke dynamiek verstrikkingen of vergissingen worden geleefd. Wanneer de ouder weer de eigen plek in kan nemen ontstaat er rust in het hele systeem.

Het opstellen van thema’s is ontleend aan NLP waarin wordt gewerkt met delen. Met het opstellen van delen/thema’s, en dan vooral ook de polariteiten, kun je cliënten helpen met het vinden van een gezond evenwicht ten opzichte van ambivalentie. Regelmatig vloeit uit een themaopstelling automatisch een familieopstelling voort omdat de oorsprong van patronen doorgaans is ontwikkeld als antwoord op het aangetroffen familiesysteem.

N.B.
De Gezinsopstelling wordt (Net als de Opvoedopstelling) gebruikt om te verwijzen naar de specifieke methodiek waarbij je een opvoedprobleem als ingang gebruikt voor het opstellen van het systeem. Je kunt echter alle vragen opstellen met deze methodiek die je ook ‘Individuele Opstelling’ zou kunnen noemen. Zelf gebruik ik deze interventie bij alle soorten vragen.

De Opvoedopstelling is ontwikkeld door Marianne Langemeijer. José Koster is opgeleid door Marianne en heeft samen met Marianne de vakopleiding opgericht. In 2024 Richtte José haar eigen opleiding  die zij uitbreidde met haar eigen kennis en expertise over de contextuele therapie, de psychologie van ouderschap van Alice van der Pas, NLP, Transactionele Analyse en motiverende gespreksvoering.

Trainer

Wil je meer informatie over de opleiding? of wil je je opgeven? Stuur mij via onderstaande knop een mail of bel/app mij op 06-41014000

Let op!
Mails via mijn website lijken niet altijd aan te komen. Hoor je niets? Bel/app mij dan, of stuur mij direct een mail op:
contact@josekoster.nl

Vermeld bij aanmelden je gegevens,  je achtergrond en je ervaring met systemisch werk.

De opleiding is gebaseerd op een aantal pijlers:

 Methodiek: je leert de fijne kneepjes van het systemisch coachen en het uitvoeren van een Individuele Opvoedopstelling.

 Kennis: Je doet kennis op over de achtergrond en historie van systemische, contextuele en de psychodynamische theorieën. Je krijgt inzicht in de specifieke filosofische bedding waaraan de opvoedopstelling ten grondslag ligt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de Transactionele Analyse, NLP,  Gestalt en de psychologie van ouderschap van Alice van der Pas en Daniël Stern.

 Jij als instrument: Wil je een ouder of jongere begeleiden bij het aankijken van dat wat er speelt in de onderstroom, dan zul je zelf ook bereid moeten zijn de dynamieken en verstrikkingen uit jouw eigen familiesysteem te onderzoeken. Zo word je je bewust van mogelijke (tegen)overdrachtsprocessen en kun je je werkelijk openstellen voor wat zich ontvouwt in hde ontmoeting met een cliënt en een opstelling en deze vanuit een diep weten begeleiden. Deze opleiding richt zich dus ook op jouw persoonlijk en professionele ontwikkeling.

Voor wie
Voor alle professionals die werken rondom ouder-kind en gezin.

Doel
Na de eerste module heb je alle kennis en vaardigheden in huis om ouders en jongeren systemisch te kunnen coachen. Na de tweede module ben je in staat om zelfstandig een opvoedopstelling uit te voeren.

Vraagstukken die  kunnen worden onderzocht betreffen: opvoeding, opgroeien, omgaan met gedragsproblematiek bij een kind/jongere of ouder/partner, Het eigen functioneren als opvoeder, de (ouder)relatie, (v)echtscheiding , samengestelde gezinnen, adoptie etc.

Trainer José Koster.
José is met haar brede achtergrond systemisch opgeleid bij zowel Phoenix opleidingen als het Hellinger instituut, en richtte samen met Marianne Langemeijer de Vakopleiding Individuele Opvoedopstellingen op. Sinds In 2024 heeft José haar eigen opleiding opgericht zodat zij vrij is om ook al haar kennis en ervaring over de psychologie van ouderschap, gespreksvaardigheid en visie op het werken met ouders en gezinnen kan integreren in de modules. 

 Als ervaringsgericht, LVSC geregistreerd supervisor ziet zij ook de meerwaarde van het werken met patronen die zich in het hier-en-nu voordoen in de opleidingsgroep om optimaal bewustzijn en leerrendement te bevorderen.

Naast het trainerschap in diverse opleidingen doceert en coacht josé (teams) beroepskrachten en studenten in het onderwijs, welzijn en zorg, in de (onderlinge-) communicatie en de omgang met ouders. Ook publiceerde zij hierover artikelen. Zij is (Master)trainer van het transformatieprogramma ‘Het Begint Bij Mij’ en de interventies GIZ en M@ZL. Daarnaast heeft zij een praktijk voor supervisie, (relatie) coaching en Individuele gezinsopstellingen in Haarlem. Zij heeft ruime ervaring en kennis over o.a. ouderschap &opvoedondersteuning; -migratie; -LVB; -detentie; en -(jeugd- ) zorg

Praktische informatie

Accreditatie in aanvraag: SKJ

Tijdsinvestering – contacturen Per module:
 6 dagen (12 dagdelen)
 1 middag supervisie in een klein groepje
Deelname aan een intervisiegroepje.
Tussentijdse huiswerkopdrachten.
Literatuur studie.

De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.
Wil je graag meer informatie over de inhoud of sparren of het iets voor jou is? Bel/app gerust of stuur een email naar contact@josekoster.nl
06-41014000

Locatie
Afhankelijk van de groepsgrootte zoek ik een goed bereikbare locatie.

Incompany
Het is mogelijk om deze modules ook op incompany basis uit te voeren. 

Investering per module
Per module €1275,– ex. BTW  en incl. koffie/thee en vegetarische lunches, reader en materiaal. (bij de Basismodule ontvang je een setje houten poppetjes voor de tafelopstellingen)
Eventueel, in overleg, in delen te betalen.

€ 150,– Korting bij het volgen van beide modules: de prijs is dan €2400,– ex. BTW  en incl. koffie/thee en vegetarische lunches, reader en materiaal. (bij de Basismodule ontvang je een setje houten poppetjes voor de tafelopstellingen)
Eventueel, in overleg, in delen te betalen.

Voorwaarden voor inschrijving
HBO denk- en werk niveau
Voor het instromen in de vervolgmodule is de basismodule of een andere systemische vooropleiding vereist.

 

Planning schooljaar 24/25

Data Basismodule:
Systemisch coachen van gezinnen.
(6 dagen – SKJ in aanvraag)

Blok 1: vrijdag 13 & zaterdag 14 september 2024
Blok 2: Zaterdag 12 oktober 2024
Blok 3: Vrijdag 15  november 2024
Blok 4: Vrijdag 13 en Zaterdag 14 december 2024

Data Vervolgmodule:
Systemisch opstellen van gezinnen.
(6 dagen – SKJ in aanvraag)
Blok 1: vrijdag 24 & zaterdag 25 januari 2025
Blok 2: vrijdag 14 februari 2024
Blok 3: vrijdag 21 maart 2025
Blok 4: Vrijdag 9 & zaterdag 10 mei 2025

Tijden:
09:30 uur tot 17:00 uur

Doe je mee? Leuk!

Wil je meer informatie over de opleiding?
Neem gerust contact op dan maken we een belafspraak!

Let op!
Mails via mijn website lijken niet altijd aan te komen.

Hoor je niets? Bel/app mij dan op: 06-41014000

of stuur mij direct een mail op:  contact@josekoster.nl

 

'Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.'

Confusius

Aansluiten bij ouderschap en jeugdigen met Motiverende Gespreksvoering (MVG).

23.3 SKJ Punten.

Adviseren, overtuigen en oplossen werken niet.
Het werken met ouders en jongeren is een kwetsbaar proces en kan veel oproepen, ook bij jou als professional. Het verliezen van de verbinding ligt voortdurend op de loer en dat maakt het complex. Je zet alles in om iemand in beweging te brengen naar een positieve gedragsverandering maar helaas leidt dit vaak niet tot resultaat. Het aandragen van oplossingen, adviseren en overtuigen roept eerder weerstand op! Dit resulteert in gevoelens van machteloosheid en frustratie bij jou als professional. Zeker wanneer je je je zorgen maakt over de gezondheid, het welzijn of zelfs de veiligheid van de ouder of jongere.

Autonome motivatie is de basis voor verandering.
Veranderen is lastig. Vaak staan tegenstrijdige gevoelens in de weg: mensen ervaren naast de nadelen, ook voordelen van oude niet werkende gedragspatronen. Zelfs wanneer er sprake is van leed blijven mensen vasthouden aan het oude en vertrouwde. Mensen komen pas in beweging wanneer zij autonoom gemotiveerd zijn om een nieuwe richting in te slaan, en ervaren dat zij zelf aan het roer staan van een nieuwe koers.

Duurzame gedragsverandering
MVG heeft als doel om duurzame gedragsverandering bij cliënten op gang te brengen door zelf-motiverende uitspraken te ontlokken. Het geeft handvatten in de vorm van een basishouding en gespreksvaardigheden om een cliënt voor- en nadelen van het huidige en het gewenste gedrag te laten verwoorden. Tijdens deze training worden ook elementen uit de ouderschapstheorie van Alice van der Pas behandeld. Dit leidt tot een betere aansluiting en tot open, oprechte gesprekken waardoor beweging kan ontstaan in het denken en handelen. Van daaruit ontstaat commitment om een realistisch plan van verandering te realiseren.

Doel training: Na afloop ben je in staat om in de praktijk aan de slag te gaan met MVG.
Doelgroep: HBO- of WO-professionals.
Duur: 3 dagen.
Kosten: €675,— excl. BTW.
Waar: Stayokay Haarlem Jan Gijzenpad 3, 2024 CL Haarlem
Groepsgrootte: maximaal 10 deelnemers

‘Mensen veranderen niet door wat andere mensen tegen ze zeggen, mensen veranderen door wat ze zichzelf horen zeggen in reactie op anderen’.

Data 2024

Vrijdag 20 september
Vrijdag 27 september
Vrijdag 4 oktober

Tijden:
09:30 uur tot 17:00 uur

Incompany is ook een 1, 2 of 3 -daagse variant mogelijk!

Doe je mee? Leuk!

Wil je meer informatie over de training?
Neem gerust contact op dan maken we een belafspraak!

Let op!
Mails via mijn website lijken niet altijd aan te komen.

Hoor je niets? Bel/app mij dan op: 06-41014000

of stuur mij direct een mail op:  contact@josekoster.nl

De relatie gaat vóór de interventie. Een goede relatie is bepalend voor de effectiviteit van de hulp.

Training in (Losse)Modules: Werken in verbinding met ouders, èn jezelf!
Heel goed voor incompany of studiedagen!

SKJ in aanvraag.

Ouders en jeugd- en gezinsprofessionals hebben beide het verlangen en de verantwoordelijkheid om kinderen goed groot te brengen. Elk vanuit een eigen invalshoek. Wat helpt het dan wanneer er goed wordt samengewerkt en gecommuniceerd! Dit samenwerken is in het belang van het kind maar gaat helaas niet altijd vanzelf, hoezeer iedereen ook zijn best doet. Veel professionals vinden gesprekken met ouders lastig en soms zelfs heel pittig. Zij ervaren dat ouders steeds mondiger en feller, of juist onbereikbaarder worden.

Zeker wanneer de ontwikkeling, gezondheid of veiligheid van een kind in het geding is, is het noodzaak om samen met ouders te zoeken naar oplossingen om een situatie te veranderen. Het vraagt van jou als professional dat je in gesprek gaat en ouders helpt hun blik te verruimen en aan te kijken wat er (nog) niet goed gaat. Een spannend en kwetsbaar proces waarbinnen een gevoel van verbinding en veiligheid de voorwaarden zijn voor de kans van slagen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe blijf je in verbinding met ouders die weerstand oproepen? Hoe biedt je veiligheid wanneer je zelf bang, boos of moedeloos wordt van een ouder…? Makkelijker gezegd dan gedaan!

Het werken met ouders is kwetsbaar en complex en kan veel oproepen, ook bij jou als professional. Het verliezen van de verbinding ligt voortdurend op de loer. Het vraagt veel meer dan communicatievaardigheden alleen. Het is noodzakelijk om te begrijpen met wíe je werkt voordat je aan kunt sluiten. Kennis over de psychologie van ouderschap en inzicht in de dynamiek tussen de professional en de ouder helpt om steeds opnieuw de ‘Ouderbegeleidende Positie’ in te nemen, waardoor de samenwerking verbetert en jij als professional vitaal en gezond kunt blijven in je werk.

De cursus ‘Werken in verbinding met ouders, èn jezelf!’ bestaat uit 6 modulen van één dagdeel die ook afzonderlijk te volgen zijn.

Module 1: Waarom kennis over ouderschap? (H)erkennen Overdracht en tegenoverdracht.

In de professionele ontmoeting met ouders ben jij zèlf het belangrijkste instrument. (Tegen)overdrachtsprocessen liggen in het werken met ouders voortdurend op de loer en beïnvloeden vaak ongemerkt en onbedoeld de relatie tussen een een professionals en het (gezins)systeem. Zeker wanneer er zorgen zijn over een kind raakt je al snel verstrikt in dader-slachtoffer-dynamieken waardoor je in een split second tegenover, in plaats van naast een ouder komt te staan.

Hoe meer jij bereid bent om jouw eigen geraaktheid en persoonlijke (tegen)overdracht thema’s te leren kennen, hoe beter jij in het hier-en-nu kunt blijven, en hoe groter het veld wordt waarbinnen een ouder de veiligheid voelt om zichzelf aan te kijken voor zelf-onderzoek. Om zuiver te kunnen werken en vitaal te kunnen blijven is het van belang dat jij jezelf als klankkast leert verstaan. Contact met ouders vraagt contact met jezelf!
In deze module ligt de nadruk op zelfinzicht van de professional en het doorbreken van patronen in jezelf met als doel de verbinding met jezelf en met de ouder steeds te kunnen herstellen.

Module 2: Werken vanuit de ouderbegeleidende positie.

Professionals die werken met ouders weten doorgaans veel over de ontwikkeling van kinderen en wat zij nodig hebben om goed en veilig groot te worden.
Maar wat is eigenlijk ouderschap? Wat is het verschil tussen het kind-perspectief en het ouder-perspectief en hoe belangrijk is het om dit te weten? Wat maakt ouderschap zo kwetsbaar?

Tijdens deze module nemen we een aantal aspecten van de ouderschapstheorie van Alice van der Pas onder de loep. Kennis en inzicht in de psychologie van ouderschap is nodig om te kunnen begrijpen waarom een ouder soms onbegrijpelijk of emotioneel reageert en geeft handvatten om, wanneer je weerstand naar een ouder ervaart, steeds opnieuw de verbinding te kunnen (her)vinden. Dit maakt dat je op je eigen plek kunt blijven staan en werkelijk iets voor de ouder, en dus voor het kind, kunt betekenen. De theorie wordt aangevuld met gespreksvaardigheden uit de motiverende gespreksvoering zodat de relatie tussen professional en ouder steeds opnieuw hersteld kan worden wanneer deze onder spanning komt te staan.

We werken toe naar het hulpmiddel: de ‘Ouderbegeleidende positie’ dat Alice van der Pas ontwikkelde om steeds de verbinding met ouders te kunnen hervinden wanneer er spanning ontstaat in de relatie. Samenwerken wordt dan makkelijker en bovendien leuker!

Module 3: Ouderschap is afscheid nemen: Stilstaan bij rouw en (levend)verlies.

in deze module onderzoeken we hoe verlieservaringen, in het klein of groot, van alledag zijn voor ouders en binnen gezinnen. Stilstaan bij verlieservaringen betekent ruimte maken voor rouw. Soms zijn dat een paar minuten en soms is er meer nodig. Het herkennen en erkennen van rouw is belangrijk om in contact te blijven met de levensenergie en een voorwaarde om als ouder beschikbaar te kunnen zijn, en blijven voor je kind. Wanneer dit niet herkent wordt en zelfs weggedrukt, kan dit een grote impact hebben op de vitaliteit van een ouder, en daarmee op het hele gezin. Hoe kun je als professional stilstaan bij rouw en Levend(verlies), zelfs in de heel korte tijd die soms beschikbaar is?

We zullen deze dag kennis nemen van rouw als natuurlijk proces en complexe en uitgestelde rouw. We kijken o.a. naar de rouwcirkel, de Copingbrein-matrix, gaan aan de slag met het Duale procesmodel en oefenen met vragen naar- en het bespreekbaar maken van verlieservaringen en (onbewuste) rouw.

Module 4: 'Buffers': Het veerkracht systeem van ouderschap.

‘Buffers’ zijn, volgens Alice van der Pas de factoren die bijdragen aan de groei of stagnering van ouderschap: het veerkrachtsysteem. Ze ‘Bufferen’ de ‘ouderlijke werkvloer’ (het opvoedgebeuren) tegen zware omstandigheden.

Het viel haar op dat er ouders zijn die heel goed functioneren als opvoeder ondanks de soms verschrikkelijk zware omstandigheden. Ook zijn er daarentegen ouders die vastlopen terwijl er geen sprake is van tegenwerkende krachten. 

Wat het verschil maakte waren vier sleutelfactoren: de ‘Buffers’, die de ouderlijke werkvloer beschutten en beschermen en ouders helpen gezond en in balans te blijven. Ze vangen de klappen op bij zwaar weer.

Doorgaans doen Buffers hun werk zonder dat je het door hebt. Ze vallen pas op als ze het niet doen. Ze kunnen ook extra in actie komen bij (tijdelijke) overbelasting van een ouder en ze kunnen elkaar aanvullen en versterken. Zonder buffers heeft elke ongunstige omstandigheid vrij spel op de ouderlijke werkvloer.
Kennis over deze factoren biedt inzicht in wat jij als professional al in heel korte tijd kunt doen om ouders te helpen bij het (her-)vinden van hun kracht. Dit draagt bij aan het opvoedklimaat en het welzijn van ouders en dus ook van de kinderen.

Module 5: Herkennen en ombuigen van emotioneel en agressief gedrag bij ouders.

Ouderschap maakt kwetsbaar. Een gesprek over (falend) opvoederschap roept al snel gevoelens van tekortschieten, schuld schaamte en stress op. Er staat dan ook veel op het spel: kan de ouder zichzelf nog zien als een goede ouder? Zelfafwijzing ligt op de loer. Dit beïnvloed de stemming en het gedrag van de ouder, en daarmee ook de professional. Emotioneel gedrag met een hoge intensiteit kan heftig overkomen. Daar kun je als professional flink van schrikken! Hoe kun je reageren op boze en emotionele ouders bij moeilijke gesprekken, teleurstelling en weerstand? Hoe kun je ruimte geven om af te stomen en de verbinding herstellen zodat een zinvol gesprek over belangrijke inhoud mogelijk wordt?

Tijdens dit dagdeel zullen we onderzoeken wat het verschil is tussen (hoog) emotioneel gedrag en agressie. Wat is het verschil? Welk gedrag is nog aanvaardbaar en hoe reageer je dan het beste? Wanneer is er sprake van agressie en hoe stel je dan een heldere grens met een de-escalerende werking?
Hoe kun je ouders horen en erkennen, zonder hen perse gelijk te hoeven geven?
Dit leidt tot meer wederzijds begrip en verbinding en bovendien meer werkplezier.

We werken met Het ABCDmodel dat inzicht geeft in de escalatieladder en oefenen in het erkennen van- en meeveren bij hoog emotioneel gedrag en het constructief begrenzen van agressie.

Module 6: Oefenen: toepassen opgedane kennis en vaardigheden met trainingsacteur.

Oefenen, oefenen, oefenen!

Deze module geeft ruimte om met inzet van een trainingsacteur op een laagdrempelige, luchtige en humorvolle manier, alle eerder verkregen inzichten, handvatten én direct toepasbare nieuwe theorie, te oefenen en succeservaringen op te doen. Hierdoor ontstaat het vertrouwen om het nieuw geleerde in de praktijk tenntegreren.

De werkwijze die wordt gebruikt bij het oefenen met de acteur garandeert de veiligheid die een voorwaarde is om dit resultaat te behalen. Casuïstiek van de deelnemers staat hierbij centraal.

Ook zal een intervisiemethode worden besproken die richting geeft aan het reflecteren op lastige contacten met ouders in de dagelijkse werkpraktijk.

 
 

Meer informatie over deze modules?

Deze modules zijn heel goed in te passen in studiedagen.

Ook plan ik deze soms los op open inschrijving


Neem gerust contact op dan maken we een belafspraak!

 

Let op!
Mails via mijn website lijken niet altijd aan te komen.Hoor je niets? Bel/app mij dan op: 06-41014000

of stuur mij direct een mail op:  contact@josekoster.nl

Doelgroep

Supervisie en intervisie is voor mensen die beroepsmatig met mensen werken (bijvoorbeeld in de (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, in de gevangenis of bij de politie) en zichzelf als professioneel instrument willen ontwikkelen.

 

Tarief
Een sessie kost  €95,— (excl. BTW)

Duur
Een traject bestaat uit tenminste 10 sessies van 1 uur. Wanneer twee of drie collega´s samen komen (een triade of groepssupervisie) duren de bijeenkomsten langer.

Verklaring
Een traject wordt afgesloten met een door de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches (LVSC) erkende verklaring. Deze verklaring geeft, naast een kwaliteitskeurmerk, ook registratiepunten voor jeugd en gezin professionals (SKJ).

LVSC José Koster coach Supervisor

Voor organisaties die de contacten en de samenwerking met ouders willen verbeteren. Maak kennis met de theorie over ouderschap en oefen hiermee. Pas de nieuwe inzichten in de praktijk toe.

Ik werk vanuit het theoretisch kader over ouderschap van onder andere Alice van der Pas en Daniël Stern.  Daarnaast werk ik met praktische technieken en theoretische inzichten uit de Transactionele Analyse, NLP en Systemisch werk. Zo leren professionals steeds de verbinding te (her)vinden met ouders die weerstand oproepen

In samenwerking met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) maakte ik 4 korte filmpjes over (het belang van) werken met ouders KLIK HIER om deze filmpjes te bekijken.

Ik geloof dat je eerst moet begrijpen met wíe je werkt voordat je aan kunt sluiten. Kennis over de psychologie van ouderschap en inzicht in de dynamiek tussen de professional en de ouder helpt om steeds opnieuw de ‘Ouderbegeleidende Positie’ in te nemen, waardoor de samenwerking verbetert en jij als professional vitaal en gezond kunt blijven in je werk.

– Leergang Expertise in ouderschap. Deze leergang is ook in twee losse (geaccrediteerde) dagen te volgen:
     – Basismodule Expertise in ouderschap
     – Verdiepingsmodule Expertise in ouderschap
De flyer voor deze leergang kunt u hier downloaden.

 

Naast trainingen die zich richten op het werken  in verbinding  met ouders bied ik ook trainingen aan die zich specifiek richten op de communicatie. Elke training is maatwerk en sluit aan bij de vraag en de actuele werksituatie van een team. Voorbeelden:

 De Dramadriehoek: Hoe klim je eruit? Grenzen stellenOmgaan met emoties en agressie (Het ABC-D Model)

Accreditatie aanvragen is mogelijk. 

Neem contact op voor meer informatie en een offerte op maat.

Voor professionals die werken aan blijvende professionele ontwikkeling bied ik begeleide intervisie en intervisietraining.

Teams die zich na een training specifiek willen bekwamen in het werken met ouders vanuit de Ouderbegeleidende Positie bied ik begeleide intervisie waarin geoefend wordt steeds deze Ouderbegeleidende Positie in te nemen.

Accreditatie aanvragen is mogelijk. 

Neem contact op voor meer informatie of een offerte op maat.

Het Begint Bij Mij (HBBM) is een succesvol positief veranderprogramma uit Zuid-Afrika voor ouders en mede-opvoeders (professionals). Het programma helpt je om zicht te krijgen op negatieve patronen en om deze om te zetten in nieuwe positieve patronen.

Duurzame verandering
HBBM
draagt bij aan duurzame veranderingen door te beginnen bij de basis: een positief zelfbeeld en een goede onderlinge communicatie. ‘Eigen kracht’ wordt een concreet resultaat van deze nieuwe benadering. Het vormt de basis voor vele positieve veranderingen. 

Storytelling
HBBM
versterkt de autonomie. Het programma richt zich op het doorbreken van (intergenerationele overdracht van) negatieve patronen. Naast denken, schrijven, delen en doen is storytelling is een belangrijk element. Het delen van je verhaal werkt verbindend en helpt de deelnemers steun bij elkaar te vinden. Dit helpt bij het tot stand te brengen van een positieve verandering in het dagelijks leven. Eén van de grote verschillen met bestaande trainingen is dat de deelnemers er na afloop niet alleen voor staan Er wordt blijvende support gevormd. De deelnemers kunnen bij elkaar blijven komen en aan de hand van de toolkits (die door de stichting regelmatig en blijvend aan alle deelnemers worden aangereikt) blijven oefenen. Een belangrijk onderdeel van de training is dat deelnemers gestimuleerd worden om de mensen uit hun eigen gezin en sociale netwerk deelgenoot maken van hun ervaringen. Dat zorgt voor een transformatie door het hele systeem kan worden gevolgd en gedragen.

HBBM voor professionals
Professionals die werken met kinderen en gezinnen doen verantwoordelijk werk. Zij bekommeren zich om het welzijn van de kinderen en de ouders die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Dit kan gepaard gaat met:

  • Onzekerheid – je weet nooit zeker of je het juiste doet, of je de juiste inschatting maakt;
  • Continu balanceren tussen de zorg voor de ouder-kind relatie en de zorg voor de veiligheid van het kind;
  • Overweldigende emoties van jezelf en van collega’s.

Juist daarom is Het Begint Bij Mij ook voor professionals heel waardevol. HBBM voor professionals gaat over jou  als professional én als mens. Investeren in jezelf, samen met collega’s, is niet alleen waardevol voor jezelf maar vooral ook voor de ouders en kinderen voor wie je werkt. Jij bent het instrument waarmee je werkt. Voorleven is een krachtiger middel dan vertellen. ‘Practice what you preach”  Het Begint Bij Jou!

Train-de-trainer
Nadat professionals de basistraining hebben gevolgd kunnen zij de train-de-trainer volgen om vervolgens zelf HBBM trainer te worden.

Opbouw training Het Begint bij Mij
De training bestaat uit 6-8 groepsbijeenkomsten van 3 uur, in groepen van ongeveer 10 deelnemers. Tijdens iedere bijeenkomst staat één van de volgende 4 Bouwstenen centraal: 

In de laatste bijeenkomst gaan we in op hoe de groep samen kan verder gaan. Dit kan in de vorm van een self-supportgroep. Voor supportgroepen is er een handleiding en zijn toolkits beschikbaar.

Aansprekend programma
De praktische aanpak in combinatie met het onderzoeken en delen van ieders persoonlijke verhalen blijkt in de praktijk iedereen aan te spreken, ongeacht het sociale milieu, opleidingsniveau of de culturele achtergrond.

José Koster is Mastertrainer van dit programma.
Ik heb meegelopen met de oprichtster van dit programma in een Township en in de gevangenis in Kaapstad, en daar ervaren hoe krachtig en positief dit programma is. In Nederland heb ik diverse groepen ouders getraind en leid ik professionals op om zelf het programma te mogen geven

Voor meer informatie over de inhoud, resultaten en uitvoering van het programma KLIK HIER of neem CONTACT op met José Koster.

Neem voor vragen of overleg gerust contact op.

Coaching voor Professionals

Je loopt vast.
Soms lijk je steeds opnieuw vast te lopen in bepaalde contacten met collega’s, je leidinggevende of met een cliënt of ouders. Er is spanning in e relatie en in plaats van naast, vind je jezelf al snel tegenover de ander. Ook kan het zijn dat je werk je uitput of frustreert. Dit is voor niemand fijn en vruchtbaar en bovendien levert je dit veel stress en spanning op.

Persoonlijke patronen.
In deze situaties kan het prettig zijn om in een kortdurend coachingtraject persoonlijke patronen onder de loep te nemen en te zoeken naar alternatieven. Door welke overtuigingen word je gedreven de dingen te doen zoals je ze doet? En zijn deze overtuigingen (nog steeds) helpend of staan ze je juist in de weg?

Leerdoelen.
Tijdens een coach-traject werken we aan een aantal persoonlijke (leer-)doelen. Jij bepaalt deze zelf. Soms gebeurt dit in een drie-gesprek met een leidingevende Ik kan je helpen bij het zoeken naar, en formuleren van jouw leerdoelen. We leggen deze aan het begin van het traject vast en toetsen regelmatig of de leerdoelen nog actueel zijn of moeten worden bijgesteld.  

Werkwijze
Gesprekken en ervaringsoefeningen zijn onderdeel van de coaching. Ik coach om je patronen te doorbreken, in beweging te komen, je situatie te veranderen of juist te behouden en je persoonlijk te ontwikkelen. Klik HIER voor uitleg over mijn werkwijze.

Duur en kosten:
Een traject beslaat doorgaans 4 tot 7 sessies. Dit hangt af van jouw behoefte en jouw proces. Een sessie duurt een uur en kost €95,00 per sessie (excl. BTW).

Waar:
Mijn praktijk is in Haarlem.
Je bent ook welkom voor een telefonisch of online/video consult.
Ik zorg dan voor een beveiligde beveiligde video-verbinding.

 

Online mogelijkheden

Het is ook mogelijk om een training, workshop, masterclass geheel online of ‘blended’ (een mix van online en offline leren) te verzorgen.

Wat zeggen professionals over José Koster?