Supervisie & begeleide intervisie - Jose Koster

Supervisie & Begeleide intervisie

Wanneer je werkt met mensen ben jij zèlf het belangrijkste instrument.
Hoe meer kennis en vaardigheden je in je bagage hebt en hoe meer je geleerd hebt over jouzelf in relatie tot jouw werk en doelgroep, hoe groter de professionele ruimte die je kunt betreden.

Voor professionals heb ik het volgende aanbod:

Supervisie (LVSC)

Begeleide Intervisie

De relatie gaat vóór de interventie. Een goede relatie is bepalend voor de effectiviteit van de hulp.

Supervisie

Supervisie is een persoonlijk leertraject waarbij je onder leiding van een deskundige supervisor reflecteert op je eigen beroepsmatig handelen. In het contact met de mensen in je werksituatie kom je altijd jezelf tegen, met al je kwaliteiten, maar ook met je minder ontwikkelde kanten. Door hier zicht op te krijgen verbeter je je stijl van werken en ontwikkel je meer professionele bewegingsvrijheid en vitaliteit in je werk.

Supervisie richt zich op de raakvlakken tussen persoon, beroep en werkomstandigheid. Een supervisant wordt op systematische wijze uitgenodigd om het eigen functioneren in het werk te analyseren en hierop te reflecteren. Verkregen inzichten worden vertaald naar het handelen in de praktijk van alledag. Bij supervisie wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop je van je eigen werkervaringen leert, zodat je je ook na afloop van het traject zelfstandig kunt blijven verbeteren in je beroepsmatig functioneren.

Werkwijze

Na een oriënterend gesprek, stellen we samen een contract op. We leggen daarin o.a. vast hoe het traject dat we gaan doorlopen er uit ziet. Als supervisant stel je een aantal leerdoelen op waar je aan wil werken tijdens het supervisietraject. Na elk gesprek schrijf je een reflectieverslag en een werkinbreng, die het uitgangspunt vormen voor een volgende bijeenkomst. Zowel halverwege als aan het eind van het traject kijken terug op wat de supervisie tot op dat moment heeft opgeleverd en of mogelijk de doelen moeten worden bijgesteld.

Ik maak o.a. gebruik van Systemisch Werk (opstellingen), NLP en Transactionele Analyse. Daarnaast ben ik extra gespecialiseerd in de psychologie van- en het werken met ouders.

 

Supervisie

Supervisie is een persoonlijk leertraject waarbij je onder leiding van een deskundige supervisor reflecteert op je eigen beroepsmatig handelen. In het contact met de mensen in je werksituatie kom je altijd jezelf tegen, met al je kwaliteiten, maar ook met je minder ontwikkelde kanten. Door hier zicht op te krijgen verbeter je je stijl van werken en ontwikkel je meer professionele bewegingsvrijheid en vitaliteit in je werk.

Supervisie richt zich op de raakvlakken tussen persoon, beroep en werkomstandigheid. Een supervisant wordt op systematische wijze uitgenodigd om het eigen functioneren in het werk te analyseren en hierop te reflecteren. Verkregen inzichten worden vertaald naar het handelen in de praktijk van alledag. Bij supervisie wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop je van je eigen werkervaringen leert, zodat je je ook na afloop van het traject zelfstandig kunt blijven verbeteren in je beroepsmatig functioneren.

Werkwijze

Na een oriënterend gesprek, stellen we samen een contract op. We leggen daarin o.a. vast hoe het traject dat we gaan doorlopen er uit ziet. Als supervisant stel je een aantal leerdoelen op waar je aan wil werken tijdens het supervisietraject. Na elk gesprek schrijf je een reflectieverslag en een werkinbreng, die het uitgangspunt vormen voor een volgende bijeenkomst. Zowel halverwege als aan het eind van het traject kijken terug op wat de supervisie tot op dat moment heeft opgeleverd en of mogelijk de doelen moeten worden bijgesteld.

Ik maak o.a. gebruik van Systemisch Werk (opstellingen), NLP en Transactionele Analyse. Daarnaast ben ik extra gespecialiseerd in de psychologie van- en het werken met ouders.

 

Doelgroep

Supervisie is voor mensen die beroepsmatig met mensen werken (bijvoorbeeld in de (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, in de gevangenis of bij de politie) en zichzelf als professioneel instrument willen ontwikkelen.

Tarief
Een sessie kost  €95,— (excl. BTW).

Duur
Een traject bestaat uit tenminste 10 sessies van 1 uur. Wanneer twee of drie collega´s samen komen (een triade of groepssupervisie) duren de bijeenkomsten langer.

Verklaring
Een traject wordt afgesloten met een door de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches (LVSC) erkende verklaring. Deze verklaring geeft, naast een kwaliteitskeurmerk, ook registratiepunten voor jeugd en gezin professionals (SKJ).

Losse supervisiesessies
Wanneer een LVSC verklaring niet nodig is kunnen ook losse supervisiesessies worden gepland.

LVSC José Koster coach Supervisor

"José stelde doortastende vragen en hielp mij mijn gevoelens en gedachten over de situatie te ordenen en zicht te krijgen op onderliggende patronen. Dit maakte dat ik mijzelf steeds beter leerde kennen. De supervisie heeft mij zowel professioneel als persoonlijk enorm verrijkt!"

Doelgroep

Supervisie en intervisie is voor mensen die beroepsmatig met mensen werken (bijvoorbeeld in de (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, in de gevangenis of bij de politie) en zichzelf als professioneel instrument willen ontwikkelen.

 

Tarief
Een sessie kost  €95,— (excl. BTW)

Duur
Een traject bestaat uit tenminste 10 sessies van 1 uur. Wanneer twee of drie collega´s samen komen (een triade of groepssupervisie) duren de bijeenkomsten langer.

Verklaring
Een traject wordt afgesloten met een door de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches (LVSC) erkende verklaring. Deze verklaring geeft, naast een kwaliteitskeurmerk, ook registratiepunten voor jeugd en gezin professionals (SKJ).

LVSC José Koster coach Supervisor

Online mogelijkheden

Woon je niet in de buurt van Haarlem? Of wil je om een andere rede liever online supervisie? 

Dat kan! Ik geef regelmatig online supervisie.

Fijn om elkaar wel ook eeks live te zien. bijvoorbeeld voor de kennismaking of wanneer een individuele organosatie/familie opstelling wenselijk is.

Neem gerust contact op om eens te sparren!

De relatie gaat vóór de interventie. Een goede relatie is bepalend voor de effectiviteit van de hulp.

Intervisie

Intervisie is een methode om met een kleine groep (4-6) collega’s of vakgenoten te werken aan blijvende professionele ontwikkeling. Tijdens intervisie worden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie ingebracht en helpen deelnemers elkaar deze te verhelderen en zicht te krijgen op het raakvlak van het professionele en het persoonlijke, om hier vervolgens effectiever en ‘vrijer’ mee om te gaan. Het is belangrijk om tijdens intervisie een structuur aan te houden om ‘bijkletsen’ te voorkomen en ‘discussies in het wilde weg’ te vermijden. 

 

Doel:
Met behulp van intervisie wordt de deskundigheid binnen een organisatie benut en verder ontwikkeld met als doel: het vergroten en bewaken van de kwaliteit van het werk.

Aanbod:
Ik bied begeleide intervisie en intervisietraining zodat geoefend kan worden met verschillende intervisiemethoden. Neem voor meer informatie contact op

Coaching voor Professionals

Je loopt vast.
Soms lijk je steeds opnieuw vast te lopen in bepaalde contacten met collega’s, je leidinggevende of met een cliënt of ouders. Er is spanning in e relatie en in plaats van naast, vind je jezelf al snel tegenover de ander. Ook kan het zijn dat je werk je uitput of frustreert. Dit is voor niemand fijn en vruchtbaar en bovendien levert je dit veel stress en spanning op.

Persoonlijke patronen.
In deze situaties kan het prettig zijn om in een kortdurend coachingtraject persoonlijke patronen onder de loep te nemen en te zoeken naar alternatieven. Door welke overtuigingen word je gedreven de dingen te doen zoals je ze doet? En zijn deze overtuigingen (nog steeds) helpend of staan ze je juist in de weg?

Leerdoelen.
Tijdens een coach-traject werken we aan een aantal persoonlijke (leer-)doelen. Jij bepaalt deze zelf. Soms gebeurt dit in een drie-gesprek met een leidingevende Ik kan je helpen bij het zoeken naar, en formuleren van jouw leerdoelen. We leggen deze aan het begin van het traject vast en toetsen regelmatig of de leerdoelen nog actueel zijn of moeten worden bijgesteld.  

Werkwijze
Gesprekken en ervaringsoefeningen zijn onderdeel van de coaching. Ik coach om je patronen te doorbreken, in beweging te komen, je situatie te veranderen of juist te behouden en je persoonlijk te ontwikkelen. Klik HIER voor uitleg over mijn werkwijze.

Duur en kosten:
Een traject beslaat doorgaans 4 tot 7 sessies. Dit hangt af van jouw behoefte en jouw proces. Een sessie duurt een uur en kost €95,00 per sessie (excl. BTW).

Waar:
Mijn praktijk is in Haarlem.
Je bent ook welkom voor een telefonisch of online/video consult.
Ik zorg dan voor een beveiligde beveiligde video-verbinding.

 

Wat zeggen professionals over José Koster?