Home - Jose Koster

Welkom op mijn website!

Welkom op mijn website!

Ik geloof dat ieder mens, zowel persoonlijk als professioneel, een diep verlangen heeft naar verbinding met zichzelf en de ander. De dingen die we meemaken in ons leven en meekrijgen vanuit ons  familiesysteem, zijn van invloed op de manier waarop we verbinding maken, of juist verbreken. Dit kan leiden tot verstoringen in het contact met jezelf en de ander: je kind, je partner, je collega, je cliënt. Wat speelt er in de dynamiek tussen mensen? Wat is van mij en wat is van de ander? 

Ik kijk graag met je mee naar wat er nodig is voor het (her)vinden van verbinding, in de vorm van training, coaching, supervisie en/of intervisie. Mijn expertise in de psychologie van ouderschap biedt hierbij een extra perspectief.

Gratis E-book Ouderinzicht

 3 eye-openers voor ouders op zoek naar meer (zelf)vertrouwen.

Mijn aanbod

Aanbod
voor professionals

Persoonlijke ontwikkeling

Aanbod voor
ouders en opvoeders

'Het is ons licht, niet onze duisternis waar we het meest bang voor zijn.'

Marianne Williamsson voor Nelson Mandela

Wie ben ik?

Mijn naam is José Koster en ik noem mijzelf ouderschaps- en communicatiedeskundige. Ik doceer, train en coach beroepskrachten in het onderwijs, welzijn en zorg, in de (onderlinge) communicatie en de omgang met ouders. Ik ben werkzaam als (Master)trainer van diverse landelijke interventies en het transformatieprogramma ‘het Begint Bij Mij’ Daarnaast ben ik werkzaam als geregistreerd supervisor (LVSC) en heb ik een praktijk voor (relatie-) coaching.

Ik ben geschoold in Systemisch werk, NLP, Transactionele Analyse, Gestalt, EFT en Motiverende gespreksvoering. Ik heb ruime ervaring en kennis over o.a. ouderschap & opvoedondersteuning; pleeg-, stief-, adoptie ouderschap, migratie; LVB; detentie; en (jeugd-)zorg.ben werkzaam als Trainer, Opleider, Supervisor (LVSC) (relatie)coach,
(Master)Trainer. Mijn specialisatie ligt op het gebied van onderlinge
communicatie, transformatie en de psychologie van ouderschap.

Mensen fascineren mij. Wat gaat er in iemand om? Waarom doen mensen wat ze doen? Wat gebeurt er tussen mensen in de ontmoeting? Wat maakt dat er vaak een verschil is tussen wat mensen verlangen en wat ze doen? Wat zet mensen aan tot transformatie? En hoe werkt dat bij mijzelf? Omdat iedereen zo verschillend is en omdat er in iedere ontmoeting iets nieuws ontstaat blijft dit altijd boeiend. Deze interesse heeft mij ertoe gedreven mijzelf te ontwikkelen in het persoonsgerichte werk.

Wat zeggen klanten over José Koster?

Ouderinzicht

Gratis E-book voor ouders​

Wil jij investeren in meer zelfvertrouwen en een steviger fundament onder je ouderschap?

Hoe beter jij in je vel zit, hoe steviger je blijft staan wanneer je kinderen aan je schudden, en dat is wat ze nu eenmaal doen (En waarschijnlijk ook zullen blijven doen…)

Download het Gratis E-book met 3 eye-openers over ouderschap!

foto ebook 3d

Download het gratis E-book

Lees de privacyverklaring over de verwerking van jouw gegevens.