Voor ouders en opvoeders - Jose Koster

Voor ouders en opvoeders

Ouderschap maakt kwetsbaar
- Alice van der Pas -

Ouderschap maakt kwetsbaar
- Alice van der Pas -

Als ouder kun je je knap onzeker voelen. het gevoel van verantwoordelijkheid  is overweldigend: je wilt het àller-, àllerbeste voor je kind. De hoge eisen die je aan jezelf stelt zijn lang niet altijd haalbaar. Zeker wanneer er meerdere kinderen zijn, of je een kind hebt met een speciale zorgvraag, kom je jezelf al snel tegen.

Je kijkt in de spiegel.
Als je kinderen opvoedt kun je geconfronteerd worden met gevoelens van onmacht, onvermogen, frustratie en (onvervulde)verlangens. Je kijkt als het ware de hele dag in de spiegel. De manier waarop je als kind leerde omgaan met deze emoties en met de plek die je innam in je familiesysteem, kan leiden tot verstoringen in het contact met jezelf en de ander: je kind, je partner en mensen die belangrijk voor je zijn.

Ruimte maken voor reflectie en groei.
Soms is het fijn om even ruimte te maken om zicht te krijgen op jezelf als ouder: als mens achter de opvoeder. Om te begrijpen waarom je voelt wat je voelt en doet wat je doet. Om meer  zelfvertrouwen te  ontwikkelen en te groeien als ouder.

Ik kijk graag met je mee.
Als expert ouderschap en communicatiedeskundige kan ik jou, of jullie als ouderpaar, tot steun zijn. Ik kan meekijken om te helpen bij het begrijpen van de emoties die worden opgeroepen in jouw ouderschap zodat je de verbinding met jezelf als ouder, met je kind en je partner kunt (her)vinden. Waar wordt jij in aangeraakt in de opvoeding van je kind?

 

Gratis E-book Ouderinzicht

 3 eye-openers voor ouders op zoek naar meer (zelf)vertrouwen.

Gratis E-book Ouderinzicht

 3 eye-openers voor ouders op zoek naar meer (zelf)vertrouwen.

Aanbod voor ouders

Ouderbegeleiding

Workshops & cursussen

Opvoedopstellingen

'Elk kind heeft recht op een ouder die zich gezien, gehoord en gesteund voelt'.

José Koster

Ouderbegeleiding

Veel ouders ervaren opvoeden en ouderschap als kwetsbaar, zwaar en soms ook stressvol. We delen dit maar weinig met elkaar. Gevoelens van schaamte en schuld liggen al snel op de loer: ‘Ben ik wel een goede ouder als ik twijfel of er soms helemaal niets aan vind?’

Wanneer je je onzeker voelt of je het gevoel hebt dat je vastloopt in negatieve gedachten, gevoelens of patronen kan ik samen met jou of met jullie eraan werken om meer zelfvertrouwen te krijgen. Zo hervind je de verbinding met jezelf, met elkaar en daardoor ook met de kinderen en mensen om je heen.

Ouderbegeleiding is helpend bij vragen rondom bijvoorbeeld:
 Opvoed-uitdagingen
 Jouw balans en vitaliteit als ouder
 Samengestelde gezinnen en loyaliteitsproblemen
 Spanning in de relatie tussen oudersRelatiecoaching
 Echtscheiding: Afscheid nemen als partners 
 De transitie naar ouderschap: Een heel proces!
 Een zorgintensief kind & rouw: ‘Levend verlies’
 Pleegzorg, adoptie, donor-ouderschap

Werkwijze:
Tijdens een eerste kennismakingsgesprek verhelderen we samen het probleem waar je (of jullie samen) tegenaan loopt en wat je graag zou willen bereiken. Het doel is om zicht te krijgen op vaste, vertrouwde patronen en strategieën die niet meer werken of het probleem verergeren. En om daarvan los te komen. Ik ga ervan uit dat ieder gedrag wordt gedreven door een positieve intentie. Door zicht te krijgen op de oorsprong van de patronen en de intentie daarvan komt er keuzevrijheid en ruimte voor alternatieven.

Naast mijn kennis over de psychologie van ouderschap van Alice van der Pas en Daniël Stern maak ik gebruik van verschillende coach-technieken, interventies en modellen uit de Transactionele Analyse (TA), Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), en systemisch werk. Ook kunnen we onderzoeken of een Opvoedopstelling helpend zou kunnen zijn.

Duur:
Een traject beslaat doorgaans 4 tot 7 sessies. Dit hangt af van jouw behoefte en jouw proces.

Kosten: 
Een sessie duurt 75 minuten.
Tarief: €95,00 excl. BTW per sessie.

Waar:
Mijn praktijk is in Haarlem.
Je bent ook welkom voor een telefonisch of online video consult.
Ik zorg dan voor een beveiligde beveiligde video-verbinding.

'Ouderschap is aanmodderen en achter de feiten aanlopen'

- Alice van der Pas -

Ouderbegeleiding

'Ouderschap is aanmodderen en achter de feiten aanlopen'

- Alice van der Pas -

Veel ouders ervaren opvoeden en ouderschap als kwetsbaar, zwaar en soms ook stressvol. We delen dit maar weinig met elkaar. Gevoelens van schaamte en schuld liggen al snel op de loer: ‘Ben ik wel een goede ouder als ik twijfel of er soms helemaal niets aan vind?’

Wanneer je je onzeker voelt of je het gevoel hebt dat je vastloopt in negatieve gedachten, gevoelens of patronen kan ik samen met jou of met jullie eraan werken om meer zelfvertrouwen te krijgen. Zo hervind je de verbinding met jezelf, met elkaar en daardoor ook met de kinderen en mensen om je heen.

Ouderbegeleiding is helpend bij vragen rondom bijvoorbeeld:
 Opvoed-uitdagingen.
 Jouw balans en vitaliteit als ouder.
 Samengestelde gezinnen en loyaliteitsproblemen.
 Spanning in de relatie tussen ouders – Relatiecoaching.
 Echtscheiding: Afscheid nemen als partners.
 De transitie naar ouderschap: Een heel proces!
 Een zorgintensief kind & rouw: ‘Levend verlies’.
 Pleegzorg, adoptie, donor-ouderschap.

Werkwijze:
Tijdens een eerste kennismakingsgesprek verhelderen we samen het probleem waar je (of jullie samen) tegenaan loopt en wat je graag zou willen bereiken. Het doel is om zicht te krijgen op vaste, vertrouwde patronen en strategieën die niet meer werken of het probleem verergeren. En om daarvan los te komen. Ik ga ervan uit dat ieder gedrag wordt gedreven door een positieve intentie. Door zicht te krijgen op de oorsprong van de patronen en de intentie daarvan komt er keuzevrijheid en ruimte voor alternatieven.

Naast mijn kennis over de psychologie van ouderschap van Alice van der Pas en Daniël Stern maak ik gebruik van verschillende coach-technieken, interventies en modellen uit de Transactionele Analyse (TA), Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), en systemisch werk. Ook kunnen we onderzoeken of een Opvoedopstelling helpend zou kunnen zijn.

Duur:
Een traject beslaat doorgaans 4 tot 7 sessies. Dit hangt af van jouw behoefte en jouw proces.

Kosten:
Een sessie duurt 75 minuten.
Tarief: €95,00 excl. BTW per sessie.

Waar:
Mijn praktijk is in Haarlem.
Je bent ook welkom voor een telefonisch of online video consult.
Ik zorg dan voor een beveiligde beveiligde video-verbinding.

'Als je een steen op je weg laat liggen, struikelen je kinderen erover.'

- Surinaams spreekwoord
-

Individuele Opvoedopstelling​

Met behulp van een Individuele Opvoedopstelling kun je in korte tijd zicht krijgen op wat er speelt op een diepere laag tussen jou, je kind(eren), je (ex)partner en je (voor)ouders. We werken, zoals we dat noemen, op de ‘onderstroom’. Het uitgangspunt is het vraagstuk waar jij tegenaan loopt. Waar worstel je mee? Waar wil je verandering in brengen? Wat is je verlangen?

Bagage.
We hebben allemaal onze bagage meegekregen van onze (voor)ouders in de vorm van overtuigingen en gedragspatronen. Dit beïnvloedt de manier waarop je er echt kunt zijn voor je kind en welke plek jij inneemt in je gezin. Onbewust en onbedoeld geven wij onze bagage ook weer door aan onze kinderen. Wanneer je hier zicht op krijgt ontstaat er bewegingsvrijheid en oplossingsruimte.

Inzicht geeft rust.
Een Opvoedopstelling is een krachtige en bijzondere ervaring. In die ervaring vind je inzicht en antwoorden op vragen. Dit brengt een innerlijk proces op gang dat diep doorwerkt in de onderstroom van het dagelijks leven.

Inzicht door ervaren

Deze methode gaat over ervaren in plaats van ‘praten over’. De inzichten die je verkrijgt door een opstelling brengen rust en balans door erkenning te geven aan dat wat is.

Individuele Opvoedopstelling​

'Als je een steen op je weg laat liggen, struikelen je kinderen erover.'

- Surinaams spreekwoord
-

Met behulp van een Individuele Opvoedopstelling kun je in korte tijd zicht krijgen op wat er speelt op een diepere laag tussen jou, je kind(eren), je (ex)partner en je (voor)ouders. We werken, zoals we dat noemen, op de ‘onderstroom’. Het uitgangspunt is het vraagstuk waar jij tegenaan loopt. Waar worstel je mee? Waar wil je verandering in brengen? Wat is je verlangen?

Bagage.
We hebben allemaal onze bagage meegekregen van onze (voor)ouders in de vorm van overtuigingen en gedragspatronen. Dit beïnvloedt de manier waarop je er echt kunt zijn voor je kind en welke plek jij inneemt in je gezin. Onbewust en onbedoeld geven wij onze bagage ook weer door aan onze kinderen. Wanneer je hier zicht op krijgt ontstaat er bewegingsvrijheid en oplossingsruimte.

Inzicht geeft rust.
Een Opvoedopstelling is een krachtige en bijzondere ervaring. In die ervaring vind je inzicht en antwoorden op vragen. Dit brengt een innerlijk proces op gang dat diep doorwerkt in de onderstroom van het dagelijks leven.

Inzicht door ervaren

Deze methode gaat over ervaren in plaats van ‘praten over’. De inzichten die je verkrijgt door een opstelling brengen rust en balans door erkenning te geven aan dat wat is.

Een Opvoedopstelling geeft direct inzicht in vragen rondom:
 Opvoeding en ouderschap
Relatieproblemen en echtscheiding
Samengestelde gezinnen en loyaliteitsproblemen
 Pleegzorg en adoptie

Werkwijze Individuele Opvoedopstelling:
Tijdens een individuele Opvoedopstelling werken we met vloertegels. Deze vloertegels zijn verschillend van formaat (van klein tot groot), divers van kleur en verschillend van vorm (in principe ‘rond’ voor vrouwen, ’vierkant’ voor mannen).  Je kiest voor  elk gezinslid, inclusief jezelf, een vloertegel en geeft deze in alle rust een plek in de ruimte. Hiermee druk je uit hoe jij de positie van de verschillende gezinsleden ten opzichte van jou en elkaar ervaart.

Een Opvoedopstelling geeft direct inzicht in vragen rondom:
 Opvoeding en ouderschap
 Relatieproblemen en echtscheiding
Samengestelde gezinnen en loyaliteitsproblemen
 Pleegzorg en adoptie

Werkwijze Individuele Opvoedopstelling:
Tijdens een individuele Opvoedopstelling werken we met vloertegels. Deze vloertegels zijn verschillend van formaat (van klein tot groot), divers van kleur en verschillend van vorm (in principe ‘rond’ voor vrouwen, ’vierkant’ voor mannen).  Je kiest voor  elk gezinslid, inclusief jezelf, een vloertegel en geeft deze in alle rust een plek in de ruimte. Hiermee druk je uit hoe jij de positie van de verschillende gezinsleden ten opzichte van jou en elkaar ervaart.
Kopie van Kopie van De familie ordening

Plek.
Daarna word je uitgenodigd om je eigen positie in te nemen door op je eigen vloertegel te gaan staan.  Je stapt dan letterlijk in de dynamiek van je gezin en je ervaart wat er speelt in de onderstroom. Staat iedereen op de goede, kloppende plek in het systeem? Waar stroomt het en waar juist niet? Vanuit deze ervaring krijg je inzicht in je vraagstuk op een diepliggende  emotionele laag en wordt het helder wat nodig is om de balans in het gezin te herstellen.

Duur:  Een Individuele Opvoedopstelling duurt doorgaans 1,5-2 uur.

Kosten:  Een Individuele Opvoedopstelling kost €165,00 incl. BTW.

Waar:  Mijn praktijk is in Haarlem.

De methode ‘Individuele Opvoedopstellingen’ is ontwikkeld door Marianne Langemeijer, en is gebaseerd op de familieopstellingen van Bert Hellinger.Plek.
Daarna word je uitgenodigd om je eigen positie in te nemen door op je eigen vloertegel te gaan staan.  Je stapt dan letterlijk in de dynamiek van je gezin en je ervaart wat er speelt in de onderstroom. Staat iedereen op de goede, kloppende plek in het systeem? Waar stroomt het en waar juist niet? Vanuit deze ervaring krijg je inzicht in je vraagstuk op een diepliggende  emotionele laag en wordt het helder wat nodig is om de balans in het gezin te herstellen.

Duur:  Een Individuele Opvoedopstelling duurt doorgaans 1,5-2 uur.

Kosten:  Een Individuele Opvoedopstelling kost €165,00 incl. BTW.

Waar:  Mijn praktijk is in Haarlem.

De methode ‘Individuele Opvoedopstellingen’ is ontwikkeld door Marianne Langemeijer, en is gebaseerd op de familieopstellingen van Bert Hellinger.


Ik ben aangesloten bij SION, Stichting Individuele Opvoedopstellingen Nederland.
Meer informatie zie: www.opvoedopstelling

'Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.'

Confusius

Begeleiding rondom scheiding

Een scheiding is verdrietig, pijnlijk en stressvol. Je emoties kunnen alle kanten op schieten. Het vraagt tijd om te rouwen en om een nieuwe balans in jezelf te vinden. Wanneer je samen kinderen hebt is er weinig tijd voor je eigen verwerkingsproces. Naast alles wat geregeld moet worden is er ook de zorg voor de kinderen. Hoe vertel je het? En hoe kun je er voor hen zijn terwijl je zelf bijna verdrinkt in je verdriet, woede en wellicht ook angst?

Als ouders blijf je verbonden.
Bij een scheiding ga je uit elkaar als partners maar als ouders blijf je voor altijd verbonden. Jouw ex-partner blijft voor altijd de vader of moeder van jouw kind. Je zult je hiertoe moeten verhouden, of je het nu wilt of niet.

Rouw
Het is een grote kunst om afscheid te nemen van je ex als partner om hem of haar vervolgens als ouder van jullie kind in te blijven sluiten. Dit kan voelen als een onmogelijke opgave maar het kan. Het is hiervoor nodig dat je de rouw die dit afscheid oproept aangaat en onderzoekt in welke eventuele oude pijn je wordt geraakt. Je zult merken dat er hierdoor rust en nieuwe ruimte ontstaat van waaruit ook weer geluk kan ontstaan.

Hoe beter jij als ouder met de scheiding en alle emoties die daar bij komen kijken omgaat is bepalend voor de verwerking van kinderen. Een goede communicatie is noodzakelijk om je nieuwe leven goed vorm te kunnen geven en te voorkomen dat je je kinderen belast met jouw (oude) pijn.

Voor ouders bied ik verschillende workshops en cursussen, zowel als live online. zie hieronder wat ik aanbied.

Mijn online aanbod is in ontwikkeling. Binnenkort zal mijn eerste online training verschijnen waarin ik je meeneem naar de essentie van ouderschap. Wat is dat eigenlijk, ouderschap? Wat maakt dat je je als ouder zo kwetsbaar kunt voelen? De online training bestaat uit een aantal video’s, werkbladen en  reflectieopdrachten.

Deze online training is voor alle ouders die zichzelf beter willen begrijpen en meer zelfvertrouwen willen ontwikkelen.

Wil je op de hoogte gehouden worden van het online aanbod?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via de knop hieronder.

Regelmatig verzorg ik workshops en lezingen. Bijvoorbeeld:

 Ouderschap gaat verder dan opvoederschap.
 Introductie workshop Het Begint Bij Mij
 Workshop Opvoedopstellingen
 lezing Opvoedopstellingen

Soms doe ik dat in mijn praktijk, soms op een andere locatie.
Het is ook mogelijk om een workshop of lezing op maat te verzorgen.

Zie de agenda voor actuele informatie en aanmelden.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de workshops & lezingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via de knop hieronder.

Voor ouders bied ik de volgende traingen:

 Ouders in Beeld

Als ouder kun je je knap onzeker voelen. Verwarrende en tegenstrijdige gevoelens kunnen je overvallen. Hoe komt dat eigenlijk? We weten veel over de ontwikkeling van kinderen en opvoeding – maar wat is eigenlijk ouderschap?

Deze ervaringsgerichte cursus brengt ouderschap in beeld. Het gaat niet over wat je moet doen als opvoeder maar over wie jij bent als ouder. Wat betekent ouder zijn voor jou persoonlijk?

Voor wie? Voor iedereen die zichzelf als ouder beter wil begrijpen en wil groeien. Voor ouders die meer zelfvertrouwen willen ontwikkelen en overeind willen blijven onder zware omstandigheden.

“Ik had het me nooit gerealiseerd, maar er is een verschil tussen ouderschap en opvoederschap. Na de cursus van José voelde ik me gesterkt in mijn ouderschap en vreemd genoeg ontspande ik daardoor in het opvoeden.” (Pauline Eisenga)


Inhoud cursus:
* De transitie naar ouderschap
* De psychologie van ouderschap
* De kwetsbaarheid van ouderschap
* Ouderschap & rouw
* Omstandigheden van ouderschap
* Perspectieven op ouderschap
* De sleutelfactoren die bijdragen aan de groei of stagnering van ouderschap (‘Buffers’)

Werkwijze:
* Theorie over ouderschap van o.a. Alice van der Pas en Daniel Stern
* Methodieken uit NLP, Transactionele analyse en Systemisch Werk
* Concrete ervaringsoefeningen, veel ruimte voor uitwisselen en reflectie
* De cursus wordt aangeboden voor specifieke groepen, bijvoorbeeld: ‘alledaags ouderschap’ ouders met en zorgintensief kind, (stief)ouders, ouders in scheiding.

Praktische informatie:
* 8 dagdelen of 4 hele dagen.
* Minimaal 6, maximaal 10 deelnemers
* Locatie: Haarlem of elders in overleg
* Kosten: € 395,- p.p. incl koffie, thee en cursusmateriaal.
Meer informatie over data en locaties…..

“Deze cursus kan ik aanraden aan elke ouder. De cursus biedt inzichten en handvatten aan alle ouders in elke situatie. José heeft heel veel kennis en kunde en zorgt voor een hele veilige sfeer. Ik ben mijzelf echt beter gaan begrijpen en zit veel beter in mijn vel. Meedoen is een cadeau aan jezelf!” (Joeri Verhagen)
 

Momenteel staat deze training niet gepland. Heb je wel  interesse? stuur mij en mailtje!

  Het Begint Bij Mij

Klik voor uitleg over dit programma op onderstaand logo:

Voor ouders bied ik verschillende workshops en cursussen, zowel als live online. zie hieronder wat ik aanbied.

Mijn online aanbod is in ontwikkeling. Binnenkort zal mijn eerste online training verschijnen waarin ik je meeneem naar de essentie van ouderschap. Wat is dat eigenlijk, ouderschap? Wat maakt dat je je als ouder zo kwetsbaar kunt voelen? De online training bestaat uit een aantal video’s, werkbladen en  reflectieopdrachten.

Deze online training is voor alle ouders die zichzelf beter willen begrijpen en meer zelfvertrouwen willen ontwikkelen.

Wil je op de hoogte gehouden worden van het online aanbod?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via de knop hieronder.

Regelmatig verzorg ik workshops en lezingen. Bijvoorbeeld:
 Ouderschap gaat verder dan opvoederschap.
 Introductie workshop Het Begint Bij Mij
 Workshop Opvoedopstellingen
 lezing Opvoedopstellingen

Soms doe ik dat in mijn praktijk, soms op een andere locatie.
Het is ook mogelijk om een workshop of lezing op maat te verzorgen.

Zie de agenda voor actuele informatie en aanmelden.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de workshops & lezingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via de knop hieronder.

Voor ouders bied ik de volgende traingen:

 Ouders in Beeld

Als ouder kun je je knap onzeker voelen. Verwarrende en tegenstrijdige gevoelens kunnen je overvallen. Hoe komt dat eigenlijk? We weten veel over de ontwikkeling van kinderen en opvoeding – maar wat is eigenlijk ouderschap?

Deze ervaringsgerichte cursus brengt ouderschap in beeld. Het gaat niet over wat je moet doen als opvoeder maar over wie jij bent als ouder. Wat betekent ouder zijn voor jou persoonlijk?

Voor wie? Voor iedereen die zichzelf als ouder beter wil begrijpen en wil groeien. Voor ouders die meer zelfvertrouwen willen ontwikkelen en overeind willen blijven onder zware omstandigheden.

“Ik had het me nooit gerealiseerd, maar er is een verschil tussen ouderschap en opvoederschap. Na de cursus van José voelde ik me gesterkt in mijn ouderschap en vreemd genoeg ontspande ik daardoor in het opvoeden.” (Pauline Eisenga)


Inhoud cursus:
* De transitie naar ouderschap
* De psychologie van ouderschap
* De kwetsbaarheid van ouderschap
* Ouderschap & rouw
* Omstandigheden van ouderschap
* Perspectieven op ouderschap
* De sleutelfactoren die bijdragen aan de groei of stagnering van ouderschap (‘Buffers’)

Werkwijze:
* Theorie over ouderschap van o.a. Alice van der Pas en Daniel Stern
* Methodieken uit NLP, Transactionele analyse en Systemisch Werk
* Concrete ervaringsoefeningen, veel ruimte voor uitwisselen en reflectie
* De cursus wordt aangeboden voor specifieke groepen, bijvoorbeeld: ‘alledaags ouderschap’ ouders met en zorgintensief kind, (stief)ouders, ouders in scheiding.

Praktische informatie:
* 8 dagdelen of 4 hele dagen.
* Minimaal 6, maximaal 10 deelnemers
* Locatie: Haarlem of elders in overleg
* Kosten: € 395,- p.p. incl koffie, thee en cursusmateriaal.
Meer informatie over data en locaties…..

“Deze cursus kan ik aanraden aan elke ouder. De cursus biedt inzichten en handvatten aan alle ouders in elke situatie. José heeft heel veel kennis en kunde en zorgt voor een hele veilige sfeer. Ik ben mijzelf echt beter gaan begrijpen en zit veel beter in mijn vel. Meedoen is een cadeau aan jezelf!” (Joeri Verhagen)
 

Momenteel staat deze training niet gepland. Heb je wel  interesse? stuur mij en mailtje!

  Het Begint Bij Mij

Klik voor uitleg over dit programma op onderstaand logo:

Wat is het heerlijk om verliefd te zijn en te voelen dat je samen verder wilt. Wanneer er uit een eerdere relatie ook kinderen zijn en je besluit samen te gaan wonen, vorm je een samengesteld gezin. Het blijkt dat dit niet altijd eenvoudig is. Al is het verlangen naar nieuw geluk en een harmonieus liefdevol gezinsleven nog zo groot; 60 procent van de samengestelde gezinnen valt vroeg of laat weer uit elkaar.

Leven in een samengesteld gezin vraagt veel van alle betrokkenen. Een ex blijft altijd op de achtergrond aanwezig, de rouw over een overleden partner blijft voelbaar en de kinderen zitten niet zomaar te wachten op de nieuwe samenstelling. Soms is het emotioneel zwaar en kunnen gevoelens als frustratie, verdriet, schuld en schaamte de kop op steken. Al deze ingewikkelde dynamieken geven spanning en al is de liefde voor je partner nog zou groot, soms vraag je je af waar je aan bent begonnen…

Herken jij je in deze situatie? Of sta je nog aan het begin van het avontuur van een samengesteld gezin, en wil je graag goed beslagen ten ijs komen? Dan is het goed te weten dat het heel helpend is om, samen met je partner of alleen, stil te staan bij de zichtbare en onzichtbare dynamieken die spelen in een samengesteld gezin. Wil jij graag zicht en grip krijgen hierop? Wil je leren hoe je steeds de verbinding met jezelf en met elkaar kan vinden wanneer het spannend wordt? Kom dan naar de speciale retraite week voor (aanstaande) ouders van een samengesteld gezin op een prachtige locatie in Zuid Frankrijk.

Tijdens deze retraite doorloop je onder leiding van een team experts een speciaal programma. We bereiden de week voor met een individueel gesprek om je te helpen met het formuleren van jouw persoonlijke ontwikkeldoel. Aan het einde van de week evalueren we dit. Als je naar huis gaat heb je zicht gekregen op de dynamiek van een samengesteld gezin en jouw plek daarbinnen. Je ontdekt wat jij of jullie belangrijk vinden in het nieuwe gezin. Je hebt handvatten gekregen die jou helpen om met lastige situaties om te gaan en om in verbinding met jezelf te blijven waardoor je lastige situaties beter aankan. Dit vergoot de slagingskans van het nieuwe samengestelde gezin!

Herken jij je in deze situatie en heb jij behoefte aan tijd voor jezelf en verbinding met gelijkgestemde mensen? Kom dan naar de speciale Mindfulness & Yoga retraite week op een prachtige locatie in Zuid-Frankrijk.

In verband met het Corona virus is deze week afgelast. Heb je wel interesse? laat het mij weten dan houdt ik je op de hoogte van de planning!

Het Begint Bij Mij​

Het Begint Bij Mij is een succesvol positief veranderprogramma uit Zuid-Afrika voor ouders en medeopvoeders. Het programma helpt je om zicht te krijgen op je oude negatieve patronen en om deze om te zetten in nieuwe positieve patronen.

Het Begint Bij Mij geeft je inzicht in wie jij bent als ouder en wat jouw stijl van opvoeden is. Samen met andere ouders ga je op zoek naar wat jij belangrijk vindt voor jouw kinderen en hoe je dat vorm kunt geven.

Het Begint Bij Mij is een positief programma waarbinnen we elkaar steunen en positief bekrachtigen om zo je eigen kracht als ouder te (her)vinden. Bij elk onderdeel wordt gewerkt vanuit het principe: Denken, schrijven, delen en DOEN.

José Koster is Mastertrainer van dit programma. Ik heb meegelopen met de oprichtster van dit programma in een Township en in de gevangenis in Kaapstad, en daar ervaren hoe krachtig en positief dit programma is. In Nederland heb ik diverse groepen ouders getraind en leid ik professionals op om zelf het programma te mogen geven. 
 

Neem contact op voor meer informatie over de inhoud of planning van het programma.

Ouderinzicht

Gratis E-book voor ouders​

Wil jij investeren in meer zelfvertrouwen en een steviger fundament onder je ouderschap?

Hoe beter jij in je vel zit, hoe steviger je blijft staan wanneer je kinderen aan je schudden, en dat is wat ze nu eenmaal doen (En waarschijnlijk ook zullen blijven doen…)

Download het Gratis E-book met 3 eye-openers over ouderschap!

foto ebook 3d

Download het gratis E-book

Lees de privacyverklaring over de verwerking van jouw gegevens.

Wat zeggen ouders en opvoeders over José Koster?